הרים איתנים

Site Team

***הרים איתנים***

פני האדמה מחולקים למספר שכבות מוצקות כשהעובי שלהן100  ק/מ,שכבות אלה צפו על גבי שכבה כמעט מותכת בשם (Aesthenosphere) ההרים נוצרו על הסף של שכבות אלה.העובי של קליפת האדמה בגבולות של 5ק/מ מתחת לאוקיינוסים עד ל

35ק/מ מתחת למישור של היבשה ,ובערך, 80 ק/מ מתחת לסדרותההרים,ואלה הן היסודות האיתנים של ההרים.וזה נאמר בקוראן:

 

 "ונטע אֵיתָן את ההרים" הַמּ וֹשְׁכִ ים – النازعات 32 (1)

 

------------------

(1) נא לעיין גם בפסוקים:

- ה 19 בסורת(הַכּ וֹבֶשֶׁת- الغاشية):"ואל ההרים-כיצד יוצבו؟"

- ה 10 בסורת(לֻקְמָ ן- لقمان):"הוא ברא את השמים ללא עמודים נראים לעין ,וקבע בארץ הרים

נטועים אֵיתָן לְבַל תנוע תחתיכם,והפיץ על פניה יצורים מכל מין ,והורדנו מים משמים ,והצמחנו כל

מין משובח"

- ה 15 בסורת(הַדְּב וֹרָה – النحل):"הוא קבע בארץ הרים נטועים אֵיתָן לְבַל תנוע תחתיכם ,ונהרות

ושבילים למען תישירו לכת"

Previous article Next article

Related Articles with הרים איתנים

 • הקוראן משתמש באותות הקוסמיות כראיות להעי•

  Site Team

    הקוראן משתמש באותות הקוסמיות כראיות להעיד על כך שאללה יתעלה הוא הבורא   הקוראן הקדוש מביא את

  17/10/2009 5162
 • גיאולוגיה

  Site Team

  **גיאולוגיה** **ההרים כמו היתדות**   תופעת הקיפול  ,(Folding) היא תופעה שנתגלתה לאחרונה

  09/11/2010 2065
 • השלמות היצירה ביקום

  Site Team

  הבריאה המשולמת של היקום וכוכבי הלכת והכוכבים אשר נוסעים בחלל במישור קבוע שכל נטייה מהמישור זו עלולה להביא לאסון,

  26/04/2014 1577
הידיעה אללהIt's a beautiful day