השמים וכוח המשיכה


Abduldaem Al-Kaheel

Article translated to : العربية English

השמים וכוח המשיכה

אם למדנו את כל הפסוקים של הקוראן הקדוש שמדברים על השמים אנו נבחין שהפסוקים האלה תואמים למה שאנו רואים ביקום הרחב היום, מה זאת אומרת?

קוראים יקרים בואו לקרוא .....

אללה יתעלה אומר בקוראן הנשגב: "אחד מאותותיו הוא שהשמים והארץ קבועים במקומם על פי דברו. לבסוף, כאשר יקרא לכם את קריאתו מתוך האדמה, אז תצאו ." ( סורת הרומאים :25 )   הפסוק הזה מצביע בבירור על כוח המשיכה, וכפי שאנו יודעים כי כוח המשיכה לא נגלה אלא במאה העשרים, אז התברר כי כוח המשיכה מקשר את חלקי היקום עד שלא יתפרק או יתפורר. בשנת 1912 איינשטיין נתן ההסבר המדעי למסתורין של התקשרות היקום על ידי גלי כוח המשיכה . 

אלא שהקוראן הקדוש דיווח לנו על סוד זה לפני 1400 שנים כאשר אמר אללה יתעלה בקוראן הנשגב : "אחד מאותותיו הוא שהשמים והארץ קבועים במקומם על פי דברו. לבסוף, כאשר יקרא לכם את קריאתו מתוך האדמה, אז תצאו ." (סורת הרומאים :25) . כוח המשיכה הוא אחד היוצרים של אללה יתעלה וכפוף לו, יצוין כי כוח המשיכה הוא האחראי לקיום ולהתלכדות השמים והארץ וכל מה שכלול ביקום על ידי צוו מאללה יתעלה.

 

 

בתמונה הזו אנו רואים את" הנשר הערפילית " שהוא קבוצה של כוכבים צעירים וענני העשן הקוסמי, במרכז התמונה ניתן לראות את משהמדענים מכנים "עמודי הבריאה", המדענים מדברים גם כן על עמודים בלתי נראים  של כוח המשיכה, דבר זה מזכיר לנו את הפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: "אללה הוא אשר הגביה את השמים בלא עמודים נראים לעין, אחר ישב בגאון על כס הכבוד, והכפיף לרוצונו את השמש והירח, ושניהם ינועו במסילתם לזמן קצוב. הוא מכוון את מהלך הדברים ומציג לכם את האותות אחד אחד, למען תשתכנעו כי תיפגשו עם ריבונכם " ( סורת הרעם : ).

רבים הם הפסוקים שמעידים על עובדת כוח המשיכה הקוסמית, הכוכבים האלה לא יכולים להחזיק מעמד ללא כוח המשיכה, המדענים שאינם מוסלמים חושבים שכוח המשיכה נמצא במקרה, אלא שהקוראן הקדוש דיווח לנו על יכולתו של אללה יתעלה להכפיף את כוח המשיכה, אללה יתעלה ויתהלל אומר בספרו הנשגבף: "אללה מחזיק בשמים ובארץ לבל יזועו, ואם יזועו, איש לא יחזיק בהם אחריו שקול דעת הוא וסולח." ( סורת היוצר :41  ) .

כמו כן ,המדענים דברו במחקרים שלהם על " מבנים קוסמים ענקים " המורכבים מגלקסיות, אלא שהקוראן הקדוש כבר דיווח לנו על המבנים האלה, אללה יתעלה אמר " שמנו בשמים את כוכבי המזלות ועיטרנו את השמים להנאת הרואים " (סורת אלחגר : 16) . יצוין כי יש עשרות הפסוקים שמתאימים את מה שהמדענים רואים על ידי הטלסקופים המתקדמים ביותר היום .

ואנו אומרים לספקנים, האם יכול הנביא עליו בירכת אללה ושלום שאינו יודע לקרוא או לכתוב לתת תיאור מדויק ליקום כפי שאנו רואים אותו היום?

הפסוקים האלה נחשבים להוכחה אמיתית להיותו הנביא שנשלח על ידי אללה יתעלה, וכי הקוראן הקדוש הוא דבריו של אללה ישתב שמו, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש:
" הם דורשים ממך לומר האם הוא אמת . אמור, כן, חי ריבוני! הוא אמת לאמיתה, ואתם לא תוכלו לחמוק " ( סורת יונה : 53 ) .

קוראים יקרים, בסופו של דבר אנו רוצים להצהיר כי כוח המשיכה היא גילוי אסלאמי!! אנו יכולים לראות את זה בבירור בדבריו של אל-בגדדי, אשר דיבר על החוקים של הגוף הזרוק והנפילה החופשית .

כמו כן, יש הרבה מדענים מוסלמים שטיפלו בעניין  תאוצת כוח המשיכה כמו אלחזן שדבר על כך בספרו "מאזן החוכמה" דבר שמעיד שהיוזמה היתה למדענים המוסלמים בתחום הזה.

  

Previous article Next article

Related Articles with השמים וכוח המשיכה

הידיעה אללהIt's a beautiful day