השמירה על זכויות הנחלשים וחסרי היכולת


Site Team

1- האיסלאם שם דגש על נושא זה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה אינו מכבד אומה אשר שבה לא מממש החלש את זכותו מהחזק ללא טרחה". (סונן אבן מאגה). הנביא מוחמד אמר עוד" שלוש תכונות, מי שנהנה מהן חיפה עליו אללה והכניסו לגן עדן: רחמנות כלפי החלש, יחס טוב כלפי ההורים והטבה עם עבד".


2- השמירה על זכויות הנזקקים: אללה ישתבח שמו ויתעלה אמור בספרו הנשגב " תן את הזכות לקרוב המשפחה, למסכן ולעובר האומלל ואל תבזבז כי בזבזנים הם אחים לשטן והשטן כופר באללה"(סורת אל-אסראא :27-26). אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " במי שמבקש נדיבות אסור לנזוף" (סורת א.דוחא: 10).


3-  השמירה על זכויות הקטנים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שלא ירחם את קטיננו ולא יכבד את זקננו איננו שייך לנו".


4- השמירה על זכויות הזקנים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הבחור שמטיב עם זקן, אללה מביא לו מי יטיב עמו בזקנתו".


5- השמירה על זכויות החולים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " למוסלמי חובה על המוסלמי בחמשה נושאים: להשיב לו בדרישות שלום, לבקר אצל החולה, להשתתף בהלוויה , להיענות להזמנה ולבקש בריאות למי שמתעטש". (מסופר על  ידי בוכרי).


6- השמירה על זכויות היתומים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תקפח את היתומים"(סורת א.דוחה :9).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר עוד " מי שאוכלים בקפוח את כספי היתומים הם כאוכלי אש בבטניהם וילכו ליגיהנום".


7- השמירה על זכויות הבנים:" אל תהרגו את בניכם מחמת עוני אנו מפרנסים אותכם ואותם" (סורת אל-אנעם: 151).

Previous article Next article

Related Articles with השמירה על זכויות הנחלשים וחסרי היכולת

 • הקדמה

  Site Team

    בכל חברה אנושית לאנשים יש זכויות המאפשרות להם לעבוד ולשאת את אחריותיהם כשהם נהנים מביטחון ויציבות, ומבטיחות

  25/02/2014 156
 • מעמד האישה בחברה הג'הילית (שלפני האיסלאם)

  Site Team

  לפני התגלות האיסלאם בחצי אי הערב, לא היה לנשים שום זכויות או מעמד בחברה, הנשים קופחו כל הזמן על ידי הגברים, בעידן

  13/05/2014 1780
 • השמירה על סודות המשפחה

  Site Team

  חיי המשפחה גודשים תמיד סודות שיש לשמור עליהם בקפדנות, דווקא סודות שמחסלות את הבושה, הנביא עליו ברכה ושלום אמר:

  21/01/2014 1454
הידיעה אללהIt's a beautiful day