השמירה על כבוד הנשים


Site Team

האיסלאם אסר את כל מה שיכול להשפיע במישרין ובעקייפין על כבוד האישה לכן הוא אסר את הזונות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "אל תיגשו לזונות כי זו חטא ודרך לא ישרה" (סורת אלאסראא:32).


הוא אסר גם את כל הגורמים היכולים להביא לביצוע הזנות:


-         כמו מגע ונשיקות למי שלא מותר לו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" כל בן אדם ביצע זנות בהכרח, כי העין זונה בראייה, היד זונה במישוש, הנפש נוטה ואבר המין הוא המאפשר או המכחיש" (צחיח אבן חבאן).


-         התבודדות עם אישה, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום " אסור להתבודד עם אשה ללא עם איש שאסור להתחתן ממנה" , עמד איש ואמר השתתפתי בהרבה קרבות ואשתי יצאה לעלות לרגל, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לך תעלה לרגל עם אשתך" (בוכרי).


-         הסתכלות על חלקי גוף אסורים, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר " המבט הוא חץ מורעל של השטן, מי שיוותר עליו למען אללה ייגמל לו בטעם המתוק של האמונה בלבו".


-         האסלאם אסר את ההשמצה המינית, מי שמאשים איש או אשה בדברים לא מוסריים ולא יכול להוכיח את האשמתו חייב להיענש בהלקאה שמונים פעמים אללה אמר:" מי שמשמיצים את הנשים המאמינות ואינם מביאים ארבעה עדים יש להלקותם שמונים פעמים ואל תקבלו עוד את עדותם ואלה הם הרשעים".(סורת האור: 4).


האיסלאם אסר גם כל מעשה וכל דבר שפוגע בכבודו וברגשותיו של הבן אדם, אללה יתעלה אמר " הוי מאמינים שלא יזלזלו אנשים באחרים אולי האחרים הם הטובים ביותר ולא תזלזלנה נשים באחרות אולי האחרות הן הטובות ביותר, ולא ללעוג לעצמכם ולא להשמיץ בכינויים, אוי לרשעות אחרי האמונה ומי שלא יחזור בתשובה האלה הם המקפחים, מאמינים תימנעו מחשיבה רעה כי חלק ממנה אשמה, ולא תרגלו ולא תלשינו כל אחד על השני האם יאהוב אחד לאכול את בשרו המת של אחיו ותשנאו אותו, ותהיו יראי שמיים כי אללה מקבל חזרה בתשובה ורחום" (סורת אלחוגראת:12-11).

 

Previous article Next article

Related Articles with השמירה על כבוד הנשים

 • השמירה על זכויות הנחלשים וחסרי היכולת

  Site Team

  1- האיסלאם שם דגש על נושא זה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה אינו מכבד אומה אשר שבה לא מממש החלש את זכותו

  02/03/2014 1463
 • השמירה על סודות המשפחה

  Site Team

  חיי המשפחה גודשים תמיד סודות שיש לשמור עליהם בקפדנות, דווקא סודות שמחסלות את הבושה, הנביא עליו ברכה ושלום אמר:

  21/01/2014 1497
 • ריבוי נשים באסלאם

  Site Team

  ריבוי הנשים או נישואים ליותר מאישה אחת הוא מנהג עתיק באיסלאם וגם בדתות הקודמות הנשכר בתורה ובברית החדשה, 

  20/05/2014 2184
הידיעה אללהIt's a beautiful day