התועלות של האימונה באללה

Site Team

האימונה בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מטהרת את הנפש של האדם משליטת כל דבר אחר חוץ מאללה יתעלה, כשהאדם המאמין יודע כי כל הדברים תלויים ברצונו של אללה יתעלה, ואין אדם על פני האדמה הזאת בין אם ברמה גבוהה או חזקה שיכול למנוע את מה שאללה רוצה או לתת מה שאסר אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אמור, מי הוא ריבון השמים והארץ? אמור, אללה הוא, אמור, האם לקחתם לכם מגינים זולתו, אשר אין לאל ידם להועיל לעצמם ולא להעביר צרה מעל עצמם? אמור, האם ישוו זה לזה העיוור והפיקח, או האם ישוו זה לזה החושך והאור? ואולי צירפו שותפים לאללה וטענו כי בראו בריאה כבריאתו, עד שלא הבחינו בין בריאה לבריאה? אמור, אללה הוא הבורא כל דבר, והוא האחד והמכניע תחתיו." (סורת הרעם:16).


2- האימונה בקיומו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מפטרת את נפש המאמין מהפחד מכל דבר מלבד אללה לבדו, הפחד ממשהו אחר מלבד אללה מוביל לאומללות ומטשטש את חייהם של האנשים, כי השטן מתחיל בערמומיותו כדי להחדיר אותם ולשבש את חייהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " רק השטן הוא המבקש להטיל אימה עליכם מפני בעלי בריתו, על כן אל תחרדו מפניהם, כי אם מפני היו חרדים, אם מאמינים הנכם".(סורת בית עמרם:175).


3-עידוד האומץ בלבבות של המאמינים אשר האמינו כי אללה לבדו הוא אשר מחיה וממית דבר שמפיח רוח של שקט ושלווה בנפשם של המוסלמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא תמות נפש בטרם ירשה אללה, כי נכתב המועד בספר". (סורת בית עמרם:145).


4- בקשת מחסה אצל אללה יתעלה מקור כל טוב אשר מענה לתפילות שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ולו מפתחות השמים והארץ. הכופרים באותות אללה ילכו לאבדון" (סורת החברות:63).


מי שאינם מאמינים בקיומו של אללה יתעלה חיים באומללות כיוון שהם חיים בחשיכת הכפירה והבורות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל אשר יחפוץ אללה להנחותו, יפתח את לבו לאיסלאם, וכל אשר יחפוץ להתעותו, יעשה את לבו צר ודחוק, כמו לא ביקשוהו לטפס השמימה. כך ייסר אללה בעונש את אשר לא יאמינו ." ( סורת המקנה : 125 ).

Previous article Next article

Related Articles with התועלות של האימונה באללה

 • התועלות של האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה

  Site Team

  1- האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה מחזקת את דבקות הלב באללה יתעלה וההיסמכות עליו. 2- האימונה בגזירת הגורל

  08/06/2014 1536
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1642
 • התועולות של האימונה באללה

  Site Team

  1-  מימוש ויישום משפט הייחוד באופן מלא משחרר את האדם מעבודת העבדים לעבודתו של אללה יתעלה לבדו, אללה ישתבח שמו

  05/06/2014 1565
הידיעה אללהIt's a beautiful day