התועלות של האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה


Site Team

1- האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה מחזקת את דבקות הלב באללה יתעלה וההיסמכות עליו.


2- האימונה בגזירת הגורל מובילה לשלווה נפשית ואושר אמיתי  משום שהמאמין אינו מצטער על אשר החמיץ, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא יפקוד אסון את הארץ או אתכם אשר לא נרשם בספר בטרם נחוללו. אין  קל מזה לאללה.* לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם. אללה אינו אוהב את היהירים הרברבנים" (סורת הברזל:23-22).


3- האימונה בגזירת הגורל מקילה את השפעת האסונות והצרות על האדם המאמין, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המאמין החזק טוב, ויותר קרוב אל אללה מהמאין החלש. בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך, והיעזר באללה, ואל תיכנע אם יפגע בך משהו".


4- האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא לסומך על אללה יתעלה בכל העניינים בחייו בעולם הזה וגם להחשיב את האמצעים שמובילים להשגת מטרותיו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לא אמר לאיש ששאל אותו "תן גמליך ללכת באופן חופשי ותבטח באללה" אלא שאמר לו " תקשור את הגמל שלך ולאחר מכן תסמוך על אללה".

Previous article Next article

Related Articles with התועלות של האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה

 • האימונה בגזירת גורלו של אללה

  Site Team

  האימונה בגזירת גורלו של אללה היא להאמין כי אללה ישתבח שמו ויתעלה יודע את הכל לפני יצירתו ומה שיקרה להם אחר כך,

  08/06/2014 1549
 • היסוד השישי: האימונה בגזירת גורלו של אללה

  Site Team

  משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא להאמין בגזירות גורלו של אללה ולהיות מרוצה מהן, אללה ישתבח שמו ויתעלה

  22/06/2014 1695
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1739
הידיעה אללהIt's a beautiful day