התועלות של האימונה בספרים


Site Team

-  האימונה בספרים של אללה יתעלה מובילה לידיעת את הרחמים, אהבה של אללה יתעלה ואהבתו לעבדים שלו אשר הוריד להם ספרים שמדריכים אותם לדרך הישרה.


2-  האימונה בספרים מבהירה לאדם חוכמתו של אללה יתעלה שהוריד על כל אומה את ההלכה המתאימה להם.


3- האימונה בספרים של אללה יתעלה מבחינה בין המאמינים הנאמינים לבין זולתם, שכן האדם המאמין בספר שלו מאמין גם בספרים השמימיים אחרים.


4-   אללה יתעלה מכפיל את שכרם של המאמינים בספרי אללה יתעלה.

Previous article Next article

Related Articles with התועלות של האימונה בספרים

הידיעה אללהIt's a beautiful day