התיחסות האיסלאם ליצר המין

Site Team

האיסלאם מתייחס ליצר המין כדחף חיוני שיש למלאו ולא לדכאו, אבל בדרך ליגלית שנקבעה על ידי אללה שאמר כי הנישואין הם הדרך הליגלית למילוי יצר זה, ובאמצעותם מגיעים שני הצדדים למיצוי המלא.


האיסלאם הזהיר מפני מילוי יצר המין בדרך אחרת מהנישואין, אללה משבח את מי נדבק במצווה זו ואומר : " הצליחו המאמינים ששוקעים בתפילתם, מתעללים מהרברבנות, עושים למען הגשת הזכות, ושומרים על יצריהם חוץ מבנות זוגם ושפחותיהם, ומי שיבקשו חוץ מזה הם העוברים" ( סורת המאמינים : 1 - 6) 


אללה ישתבח שמו הבהיר כי הנישואין הם תורת השליחים והנביאים כדי לחבב אותו על האנשים, הוא אמר: " כבר שלחנו לפניך שליחים ונתנו להם בנות זוג וזרע" (סורת הרעם : 38)


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום עוד קרא לאנשים להתחתן ולהוליד בנים ובנות כדי לשמור על קיום האומה. לפי מעקל בן יאסר: " לנביא מוחמד ניגש איש ושאל: נתקלתי באשה עשירה וממשפחה מיוחסת אבל אינה יולדת האם אתחתן ממנה?

הנביא אסר עליו.

האיש חזר לנביא מוחמד וחזר על שאלתו, והנביא חזר על אזהרתו.

האיש בא לנביא לפעם השלישית אז אמר הנביא תתחתנו עם אישה חביבה ומולידה כי אתגאה בכם בפני אומות העולם" .

הנביא עליו בררכה ושלום ציווה על המאמינים למהר במילוי יצר המין בדרך ליגלית. אבו בהוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: אם יגש אליכם מי שמוסרו ודתו ימצאו חן בעיניכם, תנו לו להתחתן, אחרת יהיו אי סדר ושחיתות באדמה".


האיסלאם קרא להורים להקל על הנישואין. הנביא אמר : " מבורכת היא האישה שקל לארס אותה ולשאת אותה לאישה .

הוא ביקש מהמוסלמים שלא להסס בגלל חשש מפני עוני ודלות. אללה אמר בספרו הנשגב: " תתחתנו עם האלמנות והטובות שבשפחותיכם ואם תהיינה עניות אללה יבטיח להם מחסדו עושר, ואללה רחב ידיעה". (סורת האור : 32)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ציווה על בני הנוער במיוחד להתחתן מהר ככל האפשר והבהיר את הדרך שתבטיח נישואין וריסון יצרים. הוא אמר: "בני נוער מי שמסוגל להתחתתן שיתחתן כי זה יגן עליו מפזילה ומי שאינו מסוגל חייב לצום כי הצום מגן הוא".

( מסופר על ידי אל-בוח'ארי)   

 

ומי שאינו מסוגל להתחתן מחמת חוסר יכולת ועוני מצווה על ידי האיסלאם להיות טהור מידות ולהתעלות מעל יצריו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר: " מי שאינם יכולים להתחתן חייבים להיות טהורי מידה עד שאללה יאפשר לם בחסדו". ( סורת האור: 33)

הקוראן ציין את הדוגמה הנשגבת להתעלות מעל ליצר המין בסיפורו של הנביא יוסף עליו השלום, כדי להיות מופת לבני הנוער המוסלמים. אללה אמר: "בעלת הבית ניסתה לפתותו, סגרה את הדלתות, וביקשה לשכב אותה . הוא אמר חס וחלילה אללה הטיב עם גורלי. העוברים אינם מצליחים, היא נטתה והוא נטה לולא ראה את הוכחת אלוהיו כדי להרחיקו מהרע כי הוא מעבדינו הנאמנים. (סורת יוסף: 23-24 ).


אפילו אם תוצאת אי הציות ליצר המין הוא הכלא והנזק. בקוראן נאמר: " היא אמרה זה הוא האיש שנזפתן בי בגללו, נסיתי לפתות אותו אל שהוא התגונן ואם לא יעשה כרצוני הוא יכנס לכלא ויהיה מהנכנעים. הוא אמר כי הכלא טוב לי ממה שמבקשים ממני, ואם תגונן עלי אחמיד אותן ואהיה מן הכופרים, אלוהיו נענה לו והרחיק ממנו את התחכמותן כי הוא השומע והרואה." (סורת יוסף : 32-33)

ועל אף שהאיסלאם אוסר מילוי יצר המין בדרך לא ישרה הרי הוא התיר בתנאים מוגבלים לאנשים לאונן כדי זה הוא הרע במיעוטו.

 


Previous article Next article

Related Articles with התיחסות האיסלאם ליצר המין

 • הנביא והצד הסימנטי עם בני משפחתו

  Site Team

  האיסלאם שם דגש על כל העניינים האנושיים שמטבע האנשים כולל הצד הסימנטי בין גבר לאישה, לכן הוא מתייחס ליצר המין כיצר

  18/01/2014 1476
 • הנישואים באיסלאם

  Site Team

  כל עוד, האיסלאם לא היתר מילוי חשק מיני אלא דרך הנישואין כי אללה לא רצה שבני האדם יהיו כיצורים אחרים בעלי יצרים

  14/12/2013 1531
 • הזכות של מלוי יצר המין

  Site Team

  דת האיסלאם הפכה את מלוי יצר המין של האישה לאחד הזכויות הבסיסיות שלה וחייבה את הבעל לעשות את זה במסגרת ההוראות של

  19/05/2014 1591
הידיעה אללהIt's a beautiful day