התכונות הפיזיות של ישוע עליו השלום


Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תיאר את הנביא ישוע עליו השלום כאשר אמר " אין נביא ביני לבין ישוע בן מרים, כאשר רואים אותו תוכלו להכיר אותו, הוא בעל קומה בינונית ומבנה גוף מוצק, בעל צבע אדמדם ".


המשיח בן מרים יירד באחרון הזמן וישפוט בהלכתו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, ויהרוג את החזירים וישבור הצלב ויטיל מס הגלגולת, ולאחר מכן ימות על האדמה וייקבר בה וייצא ממנה כמו שאר בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ממנה בראנו אתכם, ואליה נשיבכם, וממנה נשוב ונוציאכם" (סורת ט.ה:55).


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר כי האימונה בשליחותו של הנביא ישוע מובילה לכניסה לגן עדן, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " מי שהעיד שאין אלוה מלבד אללה וכי הנביא מוחמד הוא עבדו ושליחו של אללה יתעלה, וכי ישוע הוא עבדו ושליחו של אללה ומילה מאותו אשר אותה הטיל אל מרים ורוח מלפניו והעיד כי גן עדן וגיהינום הם אמת, אללה יתעלה ייכנסהו לגן עדן".(מסופר על ידי בוח'ארי).


האימונה בשליחותו של ישוע עליו השלום מביאה להכפלת התגמול של האדם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" מי שמאמין בישוע עליו השלום כנביאו ושליחו של אללה, אללה יכפיל את התגמול שלו" (מסופר על ידי בוח'ארי).

Previous article Next article

Related Articles with התכונות הפיזיות של ישוע עליו השלום

 • תכונותיו של אדם עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום

  30/04/2014 2046
 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2450
 • התכונות של חסדי ישוע עליו השלום

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה תאר את חסדיו של ישוע עליו השלום ברחמים, חמלה ואהבת הדת, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב: " אחריהם

  01/09/2014 3881
הידיעה אללהIt's a beautiful day