התכונות של חסדי ישוע עליו השלום

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה תאר את חסדיו של ישוע עליו השלום ברחמים, חמלה ואהבת הדת, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב: " אחריהם הקימונו את שליחינו בזה אחר זה, ובעקבותיהם את ישוע בן מרים. נתנו לו את האוונגליון, והשכנו חמלה ורחמים בלב ההולכים בדרכו. הם הנהיגו לעצמם נזירות אשר לא כתבנו בספרים כי מצווה היא עליהם, אך הם ביקשו להפיק רצון מלפני  אללה.  אפס כי  לא קיימוה כראוי לה. נתנו למאמינים אשר בהם שכרם, אך רבים בהם מופקדים."  (סורת  הברזל:27).


אללה יתעלה תאר אותם בקוראן הקדוש שמהרו לקבל את האמת ותמכו בנביא ישוע עליו השלום בהפצת האימונה שלו, אללה יתעלה ציווה על המוסלמים להיות כמו חסדיו של ישוע עליו השלום ויתמכו בנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בהפצת דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, היו תומכיו של אללה, כמו שאמר ישוע בן מרים לתלמידיו, מי יהיו תומכי לאללה? אמרו התלמידים, אנו תומכי אללה. עדה מבני ישראל האמינה, ואחרת כפרה, ואנו סייענו ביד המאמינים כנגד צריהם, והם ניצחו" (סורת שורות שורות:14).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם על חסדיו של ישוע עליו השלום בספרו הנשגב " מצוא תמצא כי ההודים והמצרפים לאללה, איבתם למאמינים גדולה מכל, ומצוא תמצא כי האומרים, נוצרים אנו, אהבתם למאמינים גדולה מכל. זאת כי יש כמרים ונזירים, ואין שחץ בלבם.* ובשומעם את אשר הורד אל השליח ממרומים, אתה רואה את עיניהם זולגות דמעה, כי יכירו באמת. יגידו, ריבוננו, מאמינים אנו, על כן כתוב לנו את חלקנו עם המעידים.* מה לנו כי לא נאמין באללה ובאמת אשר נגלתה בפנינו, ולא נשאף כי יכניסנו ריבוננו בקהל הישרים?* אללה ייתן להם בשכר הדברים שאמרו גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם. לנצח ישכנו בהם, וזהו גמול המיטיבים" (סורת השולחן:85-82).

 

Previous article Next article

Related Articles with התכונות של חסדי ישוע עליו השלום

 • תכונותיו של אדם עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום

  30/04/2014 1931
 • התכונות הפיזיות של ישוע עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום תיאר את הנביא ישוע עליו השלום כאשר אמר " אין נביא ביני לבין ישוע בן מרים, כאשר רואים

  31/08/2014 2183
 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2325
הידיעה אללהIt's a beautiful day