התנאים של התפילה

Site Team

ישנם תנאים לתפילה שאנו צריכים למלא אותם:


1- קיום התפילה בזמנים הקבועים.


2- הטהרה שלפני התפילה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את הפנים ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים, ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה" (סורת השולחן:6).


3- אדם צריך לשמור על ניקיון הלבוש והבגדים שלו מהלכלוכים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "תשמור על הניקיון מהשתן בשל שרוב העונשים בקבר באים כתוצאה לאי ניקיון מהשתן".


           אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בספרו הנשגב " ואת בגדיך טהר" (סורת המתכסה:4).


           זה מתברר מסיפורו של הבדואי שהשתין במסגד, אז האנשים מיהרו להכות אותו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ציווה עליהם לעזוב את הבדואי הזה ולשפוך מים על המקום שבו הוא השתין ואמר להם: אתם כבר נשלחתם כדי להקיל על האנשים ולא להקשות עליהם.


4- הלבוש צריך להיות צנוע בצורה שמכסה לפחות מהטבור עד מתחת הברכיים. בעוד שהאישה חייבת לכסות את  כל הגוף שלה למעט הפנים והידיים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי בני אדם, לבשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד" (סורת ממרום החומה:31).


5- לפנות לכיוון "קיבלה" שהוא הכיוון למסגד הכעבה בעיר הקדושה מכה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשב " הטה פניך לעבר המסגד הקדוש. באשר תהיו, שם הטו את פניכם לעברו. אלה אשר ניתן להם הספר יודעים כי זוהי האמת מעם ריבונם, ואללה לא יסיח דעתו מאשר יעשו" (סורת הפרה:144).


   נשים במחזור לא יכולות לבצע היטהרות על כן אין עליהן להתפלל או לצום.

Previous article Next article

Related Articles with התנאים של התפילה

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1932
 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1572
הידיעה אללהIt's a beautiful day