התנהגות האיסלאם עם המובסים במלחמה

Site Team
 • ·       דת האסילאם קוראת למוסלמים שלא להשפיל את המובסים במלחמה, או לשלול את כספם ורכושם מסיבות נקמה, האיסלאם ציווה גם כן את המוסלמים שלא להרוס את בתיהם של המובסים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

" הם אלה אשר גם אם נושיבם על מכונם בארץ, יקיימו את התפילה וייתנו זכאת לנהוג בדרך ארץ ויאסרו את המגונה. סוף כל דבר לשוב אל אללה" (סורת העלייה לרגל:41).

 • דת האיסלאם העניקה להם את חופש הפולחן וקיום את טקסי הפולחן שלהם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ציווה על המוסלמים להטיב  לבלתי מוסלמים ולא לשבור את הצלבים שלהם.
 • ההוכחה הטובה ביותר על הסלחנות של האיסלאם עם הבלתי מוסלמים, היא הברית של עומר בן אלח'טאב ירצהו  אללה, לאנשי ירושלים במהלך פתיחתה כאשר אמר: " בשם אללה הרחמן והרחום: אלה הן ההבטחות אשר העניק  עבד אללה עמר בן אלח'טאב לאנשי ירושלים. הוא הבטיח את כספם וכנסיותיהם וצלביהם מפני פגיעה, ולא לכפות עליהם להמיר את דתם לאיסלאם" האם ישנם בהיסטטריה האנושית כולה מקרה דומה לזה.
 • דת האיסלאם ציותוה את המוסלמים לשמור על הסלחנות הדתית, וכבוד המקדשים של הזולת, ואסרה את רצח הנזירים והכּומרים, והפיגוע בבתי הכנסת, המנזרים  והכניסיות .

 

 

Previous article Next article

Related Articles with התנהגות האיסלאם עם המובסים במלחמה

 • הספר הזה

  Site Team

  הספר הזה   הספר זה של ד''ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה, הוא ספר אשר מבהיר לקוראים את האמת של

  11/11/2013 1893
 • בילאל המואיזן הראשון

  Site Team

  אחרי העלייה למדינה, הנביא הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום החליט לשים קריאה מיוחדת לתפילה (האזאן) ... מי זה האדם אשר

  11/05/2013 1739
 • סיכום

  Site Team

  לפי האיסלאם הקשר בין זכר לנקבה הוא קשר של אהבה, כבוד, רחמנות והערכה, אהבה לנקבה בהיותה בת הזוג, רחמנות כבת וכבוד

  29/01/2014 149
הידיעה אללהIt's a beautiful day