התענית ביהדות

Site Team

התענית ביהדות

הצום של היהודים מחיל משקיעת השמש עד שקיעת השמש של היום הבא. הם נמנעים מלאכול או לשתות או מלקיים יחסי מין, בימים אחרים הצום שלהם מחיל מעלות עמוד השחר עד שקיעת השמש ובו הם לא אוכלים או שותים.

ישנן תעניות רבות לציון אירועים רבים:

החשובה ביניהן תענית יום הכיפורים, התענית הזאת נחשבת לתענית היחידה אשר נזכרה בתורתו של משה עליו השלום.

תענית תמוז:היא תענית ליום אחד בשמונה עשר בתמוז, היהודים רואים ביום הזה יום אבל לאירועים שונים מהם: שבירת לוחות התורה, והפסקת הקורבן היומיומי שהיו מקרבים בבית המקדש בוקר וערב, ושריפת ספר התורה על ידי אצווינדומוס, וגם לציון תחילת הכיבוש של ירושלים על ידי טיטוס בשנת 70 אחרי הספירה.

תענית תשעה באב: היום הזה מציין את כיבוש ירושלים על ידי טיטוס וחורבן בית המקדש השני בזמנו של אדריאנוס.

Related Articles with התענית ביהדות