זה הוא אללה (העליון והנשגב)

Site Team
Article translated to : العربية English Español

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה – אין אלוה מבלעדיו, חי וקיים. תנומה לא תאחז בו ולא שינה. לו כל אשר בשמים וכל אשר בארץ. מי ישתדל בפניו בלא שירשה? הוא ידע את אשר לפניהם ואת אשר מעבר להם, והם לא יוכלו להכיל את מלוא הדעת על אודותיו, כי אם רק את אשר ירצה. כיסאו חובק שמים וארץ, ועל נקלה יגונן עליהם. הוא העליון והנשגב." (סורת הפרה:255).

יושב בגאון על כס הכבוד:

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוא הרחמן: על כס הכבוד ישב בגאון" (סורת ט.ה:5).

אללה ישתבח שמו ויתעלה קיים בשמים:

אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש: " האם בטוחים אתם כי השוכן במרומים לא יבליע אתכם באדמה אשר תתהפך?” (סורת המלכות:16).

מועאווייה אלסלמי ירצהו אללה הביא לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שפחה שהוא רוצה לשחרר אותה, אז, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שאל אותה: איפה אללה? היא אמרה בשמים, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: מי אני? אמרה אתה שליחו של אללה. הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר לו תשחרר אותה כי היא מאמינה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: " הלא תראה כי אללה יודע את כל אשר בשמים ובארץ: אם שלושה ימתיקו סוד, הוא רביעי להם, ואם חמישה – הוא השישי. בין אם מועטים הם מזה ובין אם רבים, אתם הוא תמיד באשר יהיו. אחר-כך יודע להם ביום תחיית המתים את אשר עשו. אללה יודע כל דבר" (סורת המתנצחת:7). 

 

Related Articles with זה הוא אללה (העליון והנשגב)

 • הנשגב

  Site Team

    הנשגב הנשגב הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו. אללה אומר בספרו הנשגב: " אללה – אין

  25/10/2011 1003
 • איך להשיג אושר אמיתי

  Site Team

  האיסלאם משיג את האושר למוסלמים על ידי  אמונות היסוד שלו:-   היסוד הראשון: האימונה באללה כאלוה יחיד לבדו

  19/06/2014 1294
 • אם אתה רוצה להכיר אותו ... דפוק על הדלת

  Site Team

  יש דרכים רבות העוזרים לאדם לדעת ולהכיר כל הדברים והתופעות הבלתי טבעיות בסביבתו, לפי התנאים של כל דבר יכול האדם להכיר ולזהות אותו .

  08/12/2009 30635
הידיעה אללהIt's a beautiful day