זכויות האשה

Site Team

זכויות האשה

כדי להבליט אותן זכויות די להצביע על כמה פסוקי קוראן  ואימרות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום .


1-אללה יתעלה אמר " תחיו עמן באופן טוב ואם תשנאו אותן יתכן שתשנאו דבר וממנו יוציא אללה טוב רב" (סורץ הנשים: 19).


2- אללה יתעלה אמר " להן כפי שיש עליהן בצדק והאנשים קודמים דרגה". (סורת הפרה : 228).


3- הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " הטוב שבכם הוא הטוב למשפחתו, ואני הטוב ביותר למשפחתי" (מסופר על ידי בן מאגה).


4- הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " המאמינים המושלמים ביותר הם בעלי המוסר הטוב ביותר והטובים שבכם הם הטובים לנשותיהם" (מסופר על ידי בן חבאן).


5- הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " תהיו יראי שמיים לגבי נשותיכם כי לקחתם אותן ושכבתם עמן בזכות שם אללה, והן חייבות שלא לתת לאף אחד שנוא עליכם לישון במיטותיכם, ואילו עשו יש להרביץ להן בקלות, ואתם חייבים להבטיח להן פרנסה ובגדים" (מסופר על ידי בן חבאן).


 6- הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "המאמין (הבעל) אינו חייב להתרחק ממאמינה (אישתו), כי אם סלד תכונה אהב תכונה אחרת" (מסופר על ידי מוסלם).


7- מפי חכים בן מועווייה מפי אביו אמר: שאלתי את הנביא על זכויות האישה, והוא השיב: להאכיל אותה כשאתה אוכל ולהלביש אותה כשאתה לובש ואסור לסטור את הפנים, ואסור להשמיץ אלא בבית כי רק אללה מושלם.

Previous article Next article

Related Articles with זכויות האשה

הידיעה אללהIt's a beautiful day