זכויות הבעל

Site Team

מספיק לציין כמה פסוקים ואימרות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כדי להראות בקיצור את זכויות הבעל על אשתו:

1-   אללה הגדיר את הנשים הטובות : "הטובות יראות שמים שומרות על הנסתר כפי שאללה שמר" (סורת הנשים :34).


2-   מפי עאאישה: שאלתי את הנביא מוחמד עליו השלום מי הוא בעל הזכויות הרבות על האישה? והשיב: "הבעל" ושאלתי מי הוא בעל הזכויות הרבות ביותר על הגבר? אמר"אמא".(אלמוסתדרק).


3- ומפי חצין בן מוחצן, דודתי אמרה, פניתי לנביא מוחמד עליו השלום בעניין מסויים, הוא שאל אותי " את נשויה?" אמרתי כן, שאל: "איך מתיחסת אליו?" (מתכוון לבעלה), היא אמרה: לא חוסכת אף מאמץ כדי לשרת אותו. הנביא אמר: שתדעי שהוא גן העדן וגיהנום שלך". (אלמוסתדרק).


4- מפי אבו הוריירה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " אם תקיים האישה את חמש התפילות ותצום את רמאדן ותשמור על טוהרה ותציית לבעלה תוכל להיכנס לגן עדן משער שתרצה" (מסופר על בן חבאן).


5- מפי מועאז בן גבל, הוא ביקר באישם וראה את הנוצרים סוגדים בפני הבישופים והכומרים וראה את היהודים סוגדים  בפני רבניהם וחכמיהם ושאל למה הם עושים זאת: אמרו שזו היא ברכתם של הנביאים, ומזכותינו לעשות כך לנביא שלנו, אז אמר הנביא מוחמד עליו השלום " הם שקרו לנביאיהם וסילפו את כתביהם ואילו בקשתי ממי שהוא לסגוד בפני מישהו הייתי מבקש מאישה לסגוד לבעלה מרוב זכויותיו. אף אישה לא תטעם את טעם האמונה לפני שתמלא אחר דרישות בעלה אפילו כשהיא רכובה על גבי גמל .(אלמוסתדרק).

 

6- בן  עבאס סיפר: אישה באה לנביא מוחמד ואמרה, אני שליחת הנשים אליך, אללה הוא אלוה הנשים והגברים ואתה נביא אללה נשלחת לנשים ולגברים, אבל על הגברים נגזר לצאת לגיהאד ואם ינצחו יקבלו את שכרם ואם יפלו חללים ישארו אצל אללה חיים, מה על הנשים לעשות כדי לזכות לאותה דרגה?, הנביא השיב:" לציית לבעלים ולדעת מה הן זכויותיהם ומעטות הן היודעות" .(מגוון עבד אלראזק).

 

Previous article Next article

Related Articles with זכויות הבעל

הידיעה אללהIt's a beautiful day