זכות האישה לעבודה

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את כל בני האדם ממין זכר ונקבה והשכין ביניהם אהבה וחמלה על מנת שישתפו פעולה בבניית היקום, אללה יתעלה העניק לזכרים את הכוח והסבלנות על מנת שיכול להתפרנס והעניק לאישה את כל הדברים ההכרחיים להיריון, לידה והנקה, אללה יתעלה העניק לאישה את האהבה, חמלה ורחמים אשר עוזרים לה בטיפול בילדים, על פי הסגולות הייחודיות של הזכר והנקבה, הזכר יהי מסוגל לעבוד מחוץ לבית אולם המקום הטבעי לעבודת האישה הוא בבית.


ההלכה האיסלמית לא שללה מאישה את הזכות לעבוד במסגרת ההגבלות ששומרות על הכבוד שלה. האיסלאם מתיר לאישה לבצע באופן אישי החוזים העסקיים שלה ועסקות פיננסיות ללא הסכמתו של הבעל, ישנם תנאים קבועים אשר מארגנים את עבודת האישה:


1- העבודה של האישה מחוץ לבית צריכה שלא לפגוע בחובותיה ואחריותה כלפי הבעל והמשפחה שלה.


2- העבודה של האישה חייבת להיות עם נשים ורחוקה מהתערבות בסביבה גברית כדי לשמור על כבודה של האישה ומניעת את ההטרדה המינית והתעללות אחרות, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " שלא יתבודד אחד עם אישה כי השטן יהיה שותף" (צחיח בן חבאן).


הסופרת האנגלית ליידי קוק אומרת  

"גברים אוהבים ומעדיפים את הסביבה המעורבת. לכן, נשים חשקו בדבר שסותר לטבע שלה, וככל שגדלה ההתערבות בין הנשים לגברים גדל מספרם של הילדים הלא חוקיים בחברה, וזה נחשב לאסון גדול .


העבודה של האישה מחוץ לבית חייבת להיות מתאימה לאופי ומבנה הגוף של האישה, היא לא חייבת, לעבוד בתחום התעשייה הכבדה או בעבודות שעלולות לפגוע בכבוד של האישה כגון שתעבוד כעובדת ניקיון ברחובות.


 

השאלה הנשאלת כאן היא: למה עובדת האישה?

אם היא עובדת כדי לפרנס את עצמה, האיסלאם פיטר את האישה מחובה זו על ידי הטלת האחריות של פרנסת האישה מתחילת הלידה ועד מותה, לכן האישה לא נזקקה לעבוד. האיסלאם חייב את הגבר לכלכל ולפרנס את המשפחה שלו בעוד שפיטר את האישה מלשאת באחריות הזו, אפילו לאחר מותו של הבעל הבנים או קרובי המשפחה שלו הם אשר אחראים לפרנס את האלמנה שלו, ההלכה האיסלמית העניקה לאישה את המעמד הזה עד כדי כך שתתפנה לטיפול בענייני הבית המוסלמי וטיפול בילדים שלה.

Previous article Next article

Related Articles with זכות האישה לעבודה

הידיעה אללהIt's a beautiful day