זכות הנשים כאמהות באיסלאם

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על המוסלמים להטיב להורים בהרבה פסוקים בקוראן הקדוש, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו, ותגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם, ואם יגיעו לזקנה במחיצתך – שניהם יחדיו או רק אחד מהם – אל תגיד להם, קצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבר עמם בכבוד" (סורת המסע הלילי:23).


האיסלאם הפך את הציות וההטבה להורים בכלל ולאם בפרט לאחת הסיבות אשר מובילים לכניסת גן עדן ביום תחית המתים, איש בא לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום כדי לבקש רשות ללכת לג'יהאד, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שאל אותו אם האמא שלו עדיין בחיים, האיש השיב בחיוב, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לו:תהיה בשרותה והגן מתחת לרגליה". (אלמוסתדרכ).

 


האם קודמת לאב ביחס הטוב וברחמנות מצד הבנים על רקע שהאישה היא הצד החלש בחברה, אבו הורייה ירצהו אללה אמר כי איש אחד בא לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ושאל: מי הוא זכאי ביחס הטוב? הנביא מוחמד אמר: אמא, ולאחר מכן אמא ועוד אמא ולאחר מכן אבא" (צחיח אל בוכרי).

החדית' של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום מבהיר את הזכויות ומעמדה הנכבד של האם באיסלאם אשר עולה על אלה של האב כתוצאה לסבל אשר האם חווה בשלבים שונים בחייה הן ההיריון והלידה והן ההנקה וטיפול בילדים.

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ציוונו על האדם לכבד את הוריו, אמו הרתה בו ברחמה בעמל ויגע, וחלפו שנתיים עד גמילתו, - הודה לי ולהוריך, הן סוף כולם לשוב אלי" (סורת לוקמאן:14).


האיסלאם אסר את אי הציות לאם כל עוד לא בישקו מהאדם לעשות דברים אסורים כיוון שהציות לאללה יתעלה מוקדמת על הציות להורים , הנביא מוחמד עלו בירכה ושלום " אללה יתעלה אסר עליכם את אי הציות לאמהות, הריגת הבנות ובזבוז הכספים" (מסופר על ידי בוכרי).

 

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואם ידחקו בך שניהם לצרף לי שותפים אשר אינך יודע עליהם דבר, אל תישמע להם כי אם לווה אותם בעולם הזה בדרך ארץ, ונהג כדרך החוזר אלי בתשובה. לבסוף תוחזרו אלי. ואז אודיעכם את אשר עשיתם" (סורת לוקמאן:15)

 


אללה יתעלה תלה את רצונו על האדם ברצונם של ההורים כדי להבהיר את גדולת זכותם של שני ההורים כדי להאיץ את הבנים לספק להם חיים נכבדים, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום  אמר "רצונו של אללה יתעלה תלוי ברצונם של ההורים, וכעסו של אללה תלוי בכעסם של ההורים" (צחיח בן חבאן).

 


האיסלאם בא כדי לחזק את הקשרים בין בני האדם, לכן האיסלאם חייב את הבנים לשמור על קשר טוב עם ההורים אפילו אלה שאינם מאמינים בדת האיסלאם, אסמאא בת אבו בקר ירציה אללה סיפרה כי האמא שלה באה לבקר אצלה בעודה לא האמינה בדת האיסלאם, אז היא הלכה לנביא מוחמד עליו בירכה ושלום ואמרה לו: אמא באה לבקר אצלי והיא מעוניינת באיסלאם, אני צריכה לשמור על קשר איתה?, הנביא מוחמד עליו השלום השיב: כן, תשמרי על הקשר עם האמא שלך" (צחיח בן חבאן).

 


דת האיסלאם הפכה את הציות להורים וההטבה להם לאחת הסיבות העיקריות למחילת החטאים, עבד אללה בן עמר אמר כי בא לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ואמר לו: הוי נביא אללה, עשיתי חטא גדול האם יש לי תשובה? הנביא מוחמד עליו השלום שאל: האם ההורים שלך בחיים?, הוא אמר: לא, הנביא עליו השלום אמר לו: האם יש לך דודה מצד האם? הוא השיב בחיוב, הנביא מוחמד עליו השלום אמר:  תטיב אליה ותכבד אותה". (צחיח בן חבאן).

 


הדבר הזה מצביע על כך שהדודה מצד האם נהנית ממעמד דומה לזה של האם בהלכה האיסלמית, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " מעמדה של הדודה מצד האם דומה לזה של אמא".(צחיח אלבוכרי).

 


האיסלאם שמר על זכות ההורים אפילו לאחר מותום, מאלכ בן רביעה סיפר כי איש בא לנביא מוחמד עליו השלום ושאל: איך להטיב להורים שלי לאחר מותם? הנביא מוחמד עליו השלום אמר לו: תתפלל לאללה למחול את החטאים שלהם ותקיים את הבטחותם ותבקר בחברים שלהם" (סונן אבו דאוד).

Previous article Next article

Related Articles with זכות הנשים כאמהות באיסלאם

 • ריבוי נשים באסלאם

  Site Team

  ריבוי הנשים או נישואים ליותר מאישה אחת הוא מנהג עתיק באיסלאם וגם בדתות הקודמות הנשכר בתורה ובברית החדשה, 

  20/05/2014 2001
 • קריאות הוגי הדעות במערב לריבוי נשים

  Site Team

  בחלק הבא נצביע על כמה אמירות של הוגי הדעות המערביים אשר קוראים לריבוי הנשים בחברות שלהם ורואים בו הפתרון היחיד של

  21/05/2014 1647
 • הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם

  18/05/2014 1633
הידיעה אללהIt's a beautiful day