זכות העצים והצמחים


Site Team

האיסלאם התיר לבן אדם ליהנות מפירות הצמחים ואסר את כריתתם ופגיעה בהם ללא צורך. הוא צווה לשמור עליהם, לגדלם ולהרבותם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אם בא יום הדין וביד איש שתילה ויכול לשתול שישתול".


שתילת צמחים ועצים מועילים נחשבת לעבודה טובה שבעדה נגמל לאדם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " כל מוסלמי שיטע צמח ויגדל יבול שממנו יאכלו עוף, בן אדם או בעל חיים, יקבל את גמולו" (צחיח אלבוכרי).

Previous article Next article

Related Articles with זכות העצים והצמחים

 • מעמד האישה בחברה הרומאית הקדמונית

  Site Team

  בספרו "סיפור הסיוויליזצייה" אומר "וול דיורנט": בתרבות הרומאית היתה הולדת הבת דבר בלתי רצוי, אפילו נהגו להרוג

  14/05/2014 1762
 • לאנשים יש זכויות

  Site Team

  אין לפרש את ההאשמה כשלילת זכות או מקום לכפייה לעינויים להרתעה ולאכזריות כדי להשיג הודאה באשמה, הנביא מוחמד עליו

  05/03/2014 1865
 • הנביא והשעשועים עם בנות הזוג

  Site Team

  האסלאם קורא למוסלמים ליהנות ולהשתעשע בצורה כשרה ובמסגרת ההלכתית כדי למנוע שעמום וסלידה. הנביא מוחמד עליו ברכה

  14/01/2014 1259
הידיעה אללהIt's a beautiful day