יצירת השמים והארץ

Site Team

אללה יתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש כי ברא את השמיים והארץ בשישה ימים ולא פקד אותו יגע , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " בראנו את השמים ואת הארץ ואת אשר ביניהם בשישה ימים ולא פקד אותנו יגע" (סורת ק. :38)


אללה יתעלה מסוגל לברוא את הכל בהרף עין או באופן יותר מהר מזה, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש " נסתרות השמים והארץ ביד אללה, שעת הדין עלולה לבוא כהרף עין ואף מהר מזה, כי אללה כל-יכול" (סורת הדבורה:77).


השאלה עכשיו היא למה  אללה יתעלה ברא אותם בהרף עין, כל עוד הוא מסוגל להגיד להם היו ויהיו? אימאם בן אל- גוזי אומר :


1- אללה יתעלה רצה לברוא משהו בכל יום כדי להראות למלאכים את גדולת הבריאה.

2- אללה יתעלה רצה להבהיר לעבדיו את החשיבות של הסבלנות, האימאם אל –קורטובי מציין לסיבה נוספת ביחס לזה, הוא אומר " אללה ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים כדי להראות שישנם מועיד קבוע לכל דבר.


אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בספרו הנשגב את התקופה הזמנית של בריאת השמים והארץ, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, האומנם כופרים אתם בזה אשר ברא את הארץ ביומיים, ותצרפו לו מתחרים? הן זהו ריבון העולמים,* אשר בהימלא ארבעה ימים הציב בה הרים נטועים איתן ונישאים מעליה, ונתן בה ברכה, וקצב חלק בתנובתה לכל דורש.* אז הרקיע אל השמים, והם קיטור, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, נבוא מרצוננו.* אז, ביומיים, גזר כי יהיו שבעה רקיעים, וגילה בכל רקיע את הצו המוטל עליו, ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו. כך תיכן האדיר והיודע" (סורת המוצגים אחד אחד:12-9).


סייד קוטוב  אומר: "שני הימים שבהם ברא אללה יתעלה את הארץ ושני הימים שבהם הוא יצר את ההרים וקבע את הפרנסה של כל היצורים , האורך של הימים אלה אינו ידוע לנו אלא שארוכים יותר מהימים שלנו, הימים אלה מהווים את השלבים שעברו על כדור הארץ עד שהפכה מתאימה לחיים".

Previous article Next article

Related Articles with יצירת השמים והארץ

 • בריאת השמים והארץ

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " והוא אשר ברא את השמים ואת הארץ למען תתגלה האמת. ביום אשר יגיד, היה

  28/04/2014 1823
 • בריאת השמים והארץ גדולה יותר מבריאת האדם

  Abduldaem Al-Kaheel

  בריאת השמים והארץ גדולה יותר מבריאת האדם קוראים יקרים, בואו להרהר רגע ביקום שאנו חיים בו, ולהשוות את גילו

  15/12/2009 6935
 • הבכי של השמים

  Site Team

  הבכי של השמים אחד הדברים המוזרים ומעוררים את תשומת הלב שהמדענים ובמיוחד פרופסור וטיל מצהירים שהם " יכולים

  03/12/2009 3585
הידיעה אללהIt's a beautiful day