ישוע שליחו של אללה יתעלה - משפחתו של עמרם

Site Team

אללה יתעלה המשיך לשלוח את הנביאים והשליחים לאנשים ברציפות החל מהנביא נוח עליו השלום ועד הנביא ישוע עלו השלום שנחשב לאחרון הנביאים אשר נשלחו לבני ישראל, לאחר מכן, אללה יתעלה שלח את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לכל האנושות ולהיות הנביא החותם, אללה יתעלה דיווח לנו על כך בספרו הנשגב כשאמר"  מוחמד אינו אב לאיש מכם، כי אם שליח אללה וחותם הנביאים، אללה יודע כל דבר"(סורת המחנות:40).


הנביא ישוע נהנה ממעמד מיוחד בלבם של המוסלמים כיוון שהוא הנביא אשר בישר על בואו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, שמו של הנביא ישו נזכר בקוראן הקדוש 25 פעמים בעוד שהנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נזכר חמש פעמים בלבד, הדבר של מעיד על כך שהנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נשלח מעם אללה וכי הקוראן הקדוש הוא דבריו של אללה יתעלה.


ישנם הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר דיברו על הנביא ישוע עליו השלום ומשפחתו הטהורה והנכבדת.


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה בחר את אדם ואת נוח ואת בית אברהם ואת בית עמרם להיות מעל שוכני העולמים,* ולהיות אלה מזרעם של אלה. אללה קשוב ויודע" (סורת בית עמרם:34-33).

Previous article Next article

Related Articles with ישוע שליחו של אללה יתעלה - משפחתו של עמרם

 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2327
 • הסיום

  Site Team

  הנביא ישוע עליו השלום הוא אחד השליחים שאנשים  נחלק איש על דעת רעהו אודותיו, היהודים גדפו אותו בקללות המכוערות

  02/09/2014 3864
 • מרים עליה השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שיבח את גברת מרים בתו של עמרם ואמו של הנביא ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו

  28/08/2014 2198
הידיעה אללהIt's a beautiful day