כוכבי המזלות הקוסמיים

Site Team
Article translated to : العربية

כוכבי המזלות הקוסמיים

מה היא העובדה של כוכבי המזלות? מה אומרים מדעני המאה העשרים ואחד ? ומה אומר הקוראן הקדוש שהורד במאה השביעית אחרי הספירה ? קוראים יקרים בואו נהרהר בפסוקים הבאים .

אללה יתברך ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה הוא אשר שם לכם את הארץ כמסד, ואת השמים כתקרה, וצר אתכם בצלם יפה, ופרנס אותכם במיטב הדברים, זהו אללה ריבונכם. יתברך אללה ריבון העולמים " ( סורת הסולח : 64 ) . עכשיו אנו נהרהר בנסים הקוסמיים של הפסוק הזה, ראוי לציין כי הנסים אלה לא ניגלו אלה במאה העשרים ואחד אולם אללה יתברך ויתהלל דיווח לנו על הנסים האלה בפסוקי הקוראן הקדוש עד שיהיו הוכחה נחרצת על כנות ספרו הנשגב, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש : " עוד נראה להם את אותותינו בכל קצות הארץ ובהם עצמם, ואז יתברר להם כי אמת הוא. האין די בכך שריבונך עד לכל דבר? " ( סורת פוסילַת : 53) .

קורא יקר תרשה לי לדבר קצת על היקום וגם על המבנה המדויק שלו והגלקסיות שאללה לבדו הוא אשר יודע את מספרם, ולדבר גם כן על האבק הקוסמי, העשן הקוסמי והחומר האפל שאללה הבורא לבדו הוא אשר יודע את הטבע שלהם .  

בהתחלה, האנשים חשבו לזמן רב שהיקום קבוע וכי הארץ שאנו חיים על פניה היא מרכז היקום, האנשים חשבו גם כי השמש, הירח, הכוכבים, וכוכבי הלכת מסתובבים סביב הארץ, המדענים חשבו כי היקום קבוע וכי כדור הארץ קבוע ונמצא במרכז היקום בעוד שהכוכבים מסתובבים בגלגל הרקיע שלהם .

 

 

 

 

בעידן המדרני, המדענים גילו כי כל הכוכבים שאנו רואים בשמים לא מהווים אלא חלק קטן מהגלקסיה שלנו "גלקסית שבל החלב " הכוכבים שאנו רואים בשמים בעין בלתי מזוינת נחשבים לחלק של הגלקסיה בעוד שהגלקסיה היא התרכזות של כוכבים שמכילה מאות מיליונים של כוכבים, לאחר מכן המדענים המציאו את העדשה המגדילה או הטליסקופים אז הסתפקו להסתכל חוץ מהגלקסיה שלנו ולראות את היקום המלא בגלקסיות, המדענים העריכו את מספר הגלקסיות ביותר ממאת אלף מליונים של גלקסיות ששוחות ביקום הרחב באופן מדויק .

בהתחלה המדענים חשבו שיש חלל קוסמי גדול, הם חשבו גם כן כי המרחקים בין הכוכבים לבין הגלקסיות ריקים, לכן כינו אותם "חלל" אלא שלאחר מכן התברר להם שהיקום אינו ריק במלוא מובן המלה. המדענים גילו את קיומו של חומר אפל שממלא את היקום, המדענים העריכו את החומר האפל והאנרגיה האפלה הבלתי נראית ביקום ביותר מ- 96 % בעוד שהחומר והאנרגיה הנראים בפחות מ- 4 %  מגודל היקום.

המדענים החלו לגלות את המבנה המורכב של היקום, המדעניים מצאו כי הגלקסיות מקוממות על חוטים דקים וארוכים שדומים לקורי העכביש וגילו כי החומר האפל מתפשט בכל מקום ביקום ושולט על חלוקת הגלקסיות ביקום.

לאחר מכן המדענים נכחו בעליל שאין כל חלל ריק ביקום ולכן קראו ליקום בשם "בניין " המילה זו היא מילה חדשה בשבילם בגלל המבנה המדויק של היקום בעוד שהקוראן הקדוש דיווח לנו על כך מזה מאות שנים, אללה יתעלה ויתהלל תיאר את השמים בקוראן הקדוש כמבנה ושאין פסוק אחד בקוראן הנשגב שתיאר את השמים כחלל ריק, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: "האם לא יביטו בשמים אשר מעליהם, כיצד נטינו ועיטרנו אותם, ואין בהם סדק " ( סורת ק :6 ) אללה ישתבח שמו אומר בפסוק אחר: "הוי האנשים, עבדו את ריבונכם אשר ברא אותכם ואת אלה אשר היו לפניכם, למען תהיה בכם יראה. * הוא אשר פרש לכם את הארץ וקירה את השמים והוריד מן השמים מים אשר בהם הצמיח כל פרי לכלכלתכם. על כן ביודעכם זאת, אל תצרפו לאללה אלים אחרים." ( סורת הפרה :22-21 )، ואמר גם אחר: "את השמים נטינו בעוצם ידינו. אכן רבה יכולתנו " ( סורת הזורות :47 ) הפסוק הזה מדבר על ההתרחבות הקוסמית שמדענים מכריזים היום .

אללה יתברך ויתעלה אמר בפסוק אחר: " אללה הוא אשר שם לכם את הארץ כמסד, ואת השמים כתקרה, וצר אותכם בצלם יפה, ופרנס אתכם במיטב הדברים. זהו אללה ריבונכם. יתברך אללה ריבון העולמים " ( סורת הסולח : 64 ). אללה נשבע בשמים בפסוק אחר:
" אשבע בשמש ובאורה * ובלבנה העולה אחריה * וביום בגלותו את אורה, * ובלילה כאשר יכסהו, * ובשמים ובמי שכוננם" ( סורת השמש : 1 - 5 ), בנוסף לכך יש הרבה פסוקים שדיווחו כי היקום מבנה, הדבר שניגלה על ידי המדענים במאה העשרים ואחד. 

 

המדענים גילו כי היקום הוא מבנה מדויק, לכן  המטרה העיקרית של המחקרים שפורסמו לאחרונה היא לגלות את המבנה של היקום, המדענים טעו כאשר קראו ליקום בשם החלל, המדענים מתקנים את הטעות הזו היום והחלו להשתמש בביטוי המדויק יותר "מבנה " כדי לתאר את היקום אלא שהמילה הזו נזכרה בספרו של אללה יתברך ויתעלה  מזה 14 מאות שנים הדבר שמעיד על הדייקנות של הקוראן הקדוש מבחינה מדעית ובלשנית, המילים של הקוראן הקדוש תואמות את העובדה של היקום .

 אבל מה משמעות הפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: " אללה הוא אשר שם לכם את הארץ כמסד, ואת השמים כתקרה, וצר אתכם בצלם יפה, ופרנס אתכם במיטב הדברים. זהו אללה ריבונכם. יתברך אללה ריבון העולמים " (  סורת הסולח : 64 ) מה משמעותה של המילה "מסד" אנו חיים על אדמה זו, אללה יתברך ויתעלה סיפק את הארץ בכוח משיכה שמושכת אותנו בכל רגע לכן אנו מרגישים ביציבות .

 

מיד לאחר שאסטרונואוטים יוצאים מהאטמוספירה של כדור הארץ מתחילים לאבד את משקלם,  האסטרונוט מרגיש כיאלו הוא שוחה בים עמוק, ואם רצה לאכול לא יוכל בגלל הקלקול במערכת האכילה שלו מכיוון שהתרגל על מערכת כוח המשיכה, האסטרונוט לא יכול לישון מכוון שאין אדמה יציבה להירדם עליה. אלא שלפעמים שמים קפיצים על ראשם ולוחצים אותם כדי שירגישו כובד כדי להיות מסוגלים להירדם, ראוי לציין כי האסטרונוטים נפגעים בהפרעת הזיכרון, מערכת הדמים בנוסף להפרעת הלב ועוד הרבה דברים .

אנו לא הרגשנו בברכות האלה אלא אחרי נסיעת האסטרונוטים מחוץ לכדור הארץ שתיארו לנו מה שהם מרגישים. היום יש מידע מיוחד שעוסק בבעיות אובדן כוח המשיכה, המידע זה עוסק בעיקר באסטרונוטים ובאנשים שמבלים זמן רב הן בחלל החיצוני והן בצוללות במעמקי הים . 

הנה אנו מבינים את החשיבות של כוח המשיכה והמסד, הדבר שאף אחד לא ידע לפני הורדת הקוראן הקדוש, אללה יתברך ויתעלה אמר בקוראן הקדוש: " אללה הוא אשר שם לכם את הארץ כמסד, ואת השמים כתקרה, וצר אתכם בצלם יפה, ופרנס אותכם במיטב הדברים. זהו אללה ריבונכם. יתברך אללה ריבון העולמים " (סורת הסולח:64). אם נסתכל על כל המחקרים הקוסמיים שפורסמו לאחרונה, אז נבחין כי המחקרים מדגישם כי אין כל חלל ריק ביקום הדבר שאללה יתברך ויתעלה דיווח עליו בקוראן הקדוש מזה מאות שנים, אללה ישתבח שמו אומר: "האם לא יביטו בשמים אשר מעליהם, כיצד נטינו ועיטרנו אותם, ואין בהם סדק " ( סורת ק : 6 ). 

 

בתחילה, כאשר האסטרונוטים ראו את הפערים בשמים חשבו כי היקום מכיל פערים עמוקים וגדולים מאוד, הם כינו אותם בשם "הפערים הקוסמיים " או " החורים הקוסמיים " וראו בהם חלל ריק שאינו מכיל דבר אלא שלאחר שגילו את החומר האפל מצאו כי החלל הריק הזה אינו חלל ריק של ממש אלא שמכיל חומר אפל בלתי נראה ששווה כפלים של החומר הרגיל והנראה ביקום, דבר זה תתברר בפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתברך ויתעלה : " נשבעתי בכל אשר תראו * ובכל אשר לא תראו " ( סורת שעת האמת : 39 - 38 ) יש דברים בלתי נראים גדולים יותר מהדברים הנראים .

גלגל המזלות

אם נהרהר בפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה " האם לא יביטו בשמים אשר מעליהם ,כיצד נטינו ועיטרנו אותם ,ואין בהם סדק "
( סורת ק : 6 ) אז נבחין כי היקום הוא מבנה הנדסי מדהים, לאחר שהמדענים גילו את האריג הקוסמי החילו לדבר על אריג מדויק שממלא את היקום ועמודים קוסמיים, המדענים גילו גם  שיש חומות קוסמיות שהאורך של האחד מגיע למליונים שנות אור, החומה זה מלא בכוכבים וגלקסיות " חומה קוסמית" ויש גם כן גשרים קוסמיים, דבר זה מזכיר לנו את הפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: " יתברך מי ששם את כוכבי המזלות בשמים, וקבע בהם מנורה וירח זרוע אור " ( סורת הפורקאן:61) אז מה הם גלגלי המזלות הקוסמיים, המדענים פירשו את הפסוק הזה כי גלגלי המזלות הקוסמיים הם: הכוכבים המסודרים בצורה מסוימת שמהווים צורות של חלק מבעלי החיות כגון השור, עקרב וגדי וכן הלאה. המדענים כינו את זה גלגל המזלות שמספרם מגיע לשנים עשר גלגל מזלות, לאחר שהמדענים גילו את היקום וסודותיו והממדים בין הגלקסיות והכוכבים התברר שאין קשר בין הכוכבים שנראים לנו כאילו באותה רמה, אולי יש כוכב שאנו רואים לצדו כוכב אחר הרחוקים זה מהשני ושאין ביניהם  כל קשר או כוח משיכה, הקרינה היא אשר מגיעה אלינו, חלק מהכוכבים אלה עשוי למות ולהיעלם וחלק מהם עדיין קיים, אללה לבדו הוא אשר יודע את המקומות האמתיים שלהם . 

לכן, אללה ישתבח שמו נשבע במקומות הכוכבים בקוראן הקדוש, אללה יתעלה אמר : " נשבעתי במפל הכוכבים- * שבועה נשגבה היא, לא ידעתם- כי זה קוראן נכבד * בספר חבוי " (סורת המאורע : 75 – 78 ) לכן, הכוכבים שנחשבו בעבר על ידי הערבים והתרביות העתיקות לגלגלי מזלות אינם המבנים הקוסמיים אשר דיווח עליהם הקוראן הקדוש כאשר אמר אללה יתעלה : " יתברך מי ששם את כוכבי המזלות בשמים, וקבע בהם מנורה וירח זרוע אור" ( סורת אל הפורקאן : 61 ) בפסוק הזה אללה ישתבח שמו לא מתכוון לגלגל המזלות שאין לו רקע מדעי, אללה יתברך ויתעלה מתכוון למבנים הקוסמיים שהמדענים עוסקים בהם היום .

 

המדענים מדברים היום על חומה גדולה שאורכה מגיע ל-500 מיליונים שנות אור, המדענים מדברים גם כן על גשרים קוסמיים שמשתרעים למאות מיליונים של שנות אור ולפעמים משתרעים למיליארדים שנות אור, המדענים מדברים גם כן על מבנה קוסמי מדהים, הדבר זה מתברר בפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה ויתברך מי ששם את כוכבי המזלות בשמים, וקבע בהם מנורה וירח זרוע אור" ( סורת אל הפורקאן : 61 )  אללה יתברך ויתעלה נשבע בשמים, הוא אמר " אשבע בשמים אשר בהם כוכבי המזלות " ( סורת כוכבי המזלות :1 ) .

למרות שהמדענים לא מדברים היום על מבנה מושלם "מגדל מושלם" אלא מדברים על עמודים,גשרים וחומות אול המדענים יגלו בעתיד מבנים שדומים למגדלים מבחינת הבנייה,ההנדסה והגובה וכך יהיה הקוראן הנשגב הםפר הראשון שדבר על המבנים הקוסמיים הגדולים כשאמר אללה יתעלה יתברך מי ששם את כוכבי המזלות בשמים ,וקבע בהם מנורה וירח זרוע אור" " סורת אל הפורקאן : 61 ) .

המדענים גילו לאחרונה מבנה קוסמי שאורכו מגיע ל- 200 מיליונים שנות אור, המבנה הזה נקרא בשם Lymanומורכב מגלקסיות מסודרות בשורות שדומות למבנה הנדסי יפה, יש בועות של הגז הקוסמי  נמצאים בין הגלקסיות אלה שהקוטר של כל אחת מהן מגיעה ל- 400 אלף שנות אור.   

הבועות אלו נוצרו כתוצאה של התפוצצות הכוכבים, המדענים אומרים כי הבועות אלה מייצרים כוכבים אחרים בעתיד, החוקר רויוסקי ימאותשי מאוניברסיטת תוהוכּו אומר כי כל גוף בגודל זה ובצפיפות זאת הוא דבר נדיר כאשר נוצר היקום בעבר.

המדענים מנסים לגלות יותר מבנים קוסמיים, ויש להם תחושה כי היקום בתור קבוצה של מבנים גדולים! מבנה זה נוצר לאחר בריאת היקום בזה 2000 מיליונים שנים, המבנה הגדול הזה ניגלה על ידי הטלסקופים של סובארו וקיק .

 

מדענים מאוסטורליה וצ'ילה גילו קבוצה חדשה של גלקסיות שנמצאות במרחק של 10800 מיליונים שנות אור, המדענים האלה אומרים כי הגלקסיות האלה מהוות את צורת היקום לפני 10800מיליונים שנים, אנו יודעים ששנת האור היא המרחק של האור בשנה שלמה, ויש לדעת כי מהירות האור נערכה ב – 300 אלף קילומטרים בשנייה, לפי כך, האור הולך למרחק של 9.5 בשנה אחת, זאת אומרת כי שנת אור שווה 9.5 טירליונים ק"מ .

למה דיווח לנו אללה יתברך ויתעלה על עובדת המבנה הקוסמי? מה המטרה של העובדה זו? אללה ישתבח שמו קורא לכל האנשים בלי להתחשב בשפה או באימונה בפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: "הוי אנשים, עבדו את ריבוניכם אשר ברא אותכם ואת אלה אשר היו לפניכם, למען תהיה בכם יראה " (סורת הפרה :21 ) והשאלה הנשאלת כאן : מה היא ההוכחה שאללה הוא אשר אמר את המילים האלה ?

התשובה היא, שמע את האימרה של אללה : "הוא אשר פרש לכם את הארץ וקירה את השמים והוריד מן השמים מים אשר בהם הצמיח כל פרי לכלכלתכם. על כן ביודעכם זאת, אל תצרפו לאללה מתחרים " (סורת הפרה : 22) . המדענים אומרים כי כדור הארץ פרוש באופן מדויק מאוד ומוכשר לחיים בניגוד לירח, הירח לא מוכשר לחיים בכלל בגלל הלועות, החורים, העמקים והסדקים המתפשטים על פניו, אללה יתברך ויתעלה אומר: " אם יש בכם ספק באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל עבדנו, הביאו ולו סורה אחת כמותם וקראו לעזרתכם את העדים שלקחתם מבלעדי אללה, אם אמת בפניכם. * ואם לא תעשו כן- ואומנם לא תעשו – הישמרו לכם מפני אש אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים. לכופרים הוכנה היא." (סורת הפרה : 23 – 22 ) העובדות הקוסמיות שא&

Previous article Next article

Related Articles with כוכבי המזלות הקוסמיים

הידיעה אללהIt's a beautiful day