כיצד נוצר אדם הראשון עליו השלום

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בספרו הנשגב כי ברא את אדם הראשון עליו השלום מעפר, אללה יתעלה אמר " ישוע נמשל אצל אללה לאדם: הוא בראו מעפר ואחר אמר לו, היה! – והיה" (סורת בית עמרם:59).


אללה יתעלה אמר גם " בקש מהם להאיר את עיניך: מה קשה יותר לברוא, האם אותם או את כל אשר בראנו? הן בראנו אותם מעיסת טין!" (סורת הערוכים:11).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " הוא ברא את האדם מטיט יבש כמוהו כחרס,* וברא את השדים מלשון אש" (סורת הרחמן:14).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר" בראנו את האדם מטיט נוקשה, מעיסת בוץ שהשחירה.* ואת השדים בראנו קודם לכן מאש סופת המדבר הלוהטת"(סורת אלחג'ר:27-26), בכל מקרה, האדם נברא מחומר אחד.

אללה יתעלה הבהיר לנו כי ברא את האדם מטין ועבר שלבים שונים ולאחר מכן, אללה הפיח בו מרוחו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונך אמר למלאכים, עומד אני לברוא אדם מטיט נוקשה, מעיסת בוץ שהשחירה.* כאשר אעצבנו ואפח בו מרוחי, השתחוו לו אפיים ארצה.* המלאכים השתחוו כולם,* ורק אבליס מיאן להיות במשתחווים." (סורת אלחג'ר:31-26).


אללה יתעלה עשה את הפרִיה והרביה של בני האדם על ידי  נוזל מאוס  (הזרע) אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש על העובדה הזו "אשר עשה יפה כל דבר אשר ברא, והתחיל מטין את בריאת האדם,* אחר יצר צאצאיו מתמציתו של נוזל מאוס,* אחר עיצבו ונפח בו מרוחו, ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב, ואולם מה מעט מודים אתם" (סורת ההשתחוויה:10-7).


האדם יחזור לאדמה כמו שנוצר ממנה בתחילת הבריאה ויוצא ממנה ביום תחיית המתים, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב "ממנה בראנו אתכם, ואליה נשיבכם, וממנה נשוב ונוציאכם." (סורת ט.ה:55).

 

Previous article Next article

Related Articles with כיצד נוצר אדם הראשון עליו השלום

 • תכונותיו של אדם עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום

  30/04/2014 1926
 • הנביא ישוע עליו השלום

  Site Team

  הקוראן הקדוש שבח את הנביא ישוע עליו השלום ותיאר אותו בתכונות אשר מעידות על מעמדו אצל אללה יתעלה , אללה ישתבח שמו

  28/08/2014 2323
 • היצור הראשון

  Site Team

  הקוראן הקדוש שהוא דבריו של אללה יתעלה הבהיר לנו שהעולם הזה נברא מן האין ותו לא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו

  23/08/2014 1769
הידיעה אללהIt's a beautiful day