כללי ההצטחקנות והפינוק ביו בני הזוג

Site Team

כפי שנאמר האיסלאם רואה ביצר המין יצר נורמאלי שיש למלאו בדרך ליגאלית ובצל תנאים וכללים לכן הוא מחשיב יצר זה ומעודד בין שני בני הזוג. לפי גאבר: נסעתי עם שיירה רכטב על גבי חמור בשורה האחרונה, הנביא היכה אותי לדרבני ומייד קפצנו לראשית השיירה ונאלצתי לרסן אותו. הנביא בא אלי ושאל "תמכור אותו ואללה יסלח לך? אמרתי הוא לרשותך כבוד הנביא, הוא חזר על בקשתו פעמים ספורות והשבתי אותה תשובה וחזר ושאל " האם התחתנת אחרי אביך?" אמרתי כן, שאל בבכורה או אלמנה. אמרתי אלמנה, הוא אמר "אילו התחתנת עם בכורה הייתה יכול להחליף עמה פינוקים והצטחקויות" (מסופר על ידי אחמד).

האיסלאם החשיב את הליטופים והפינוקים בין בני הזוג כדי לחזק את  הקשר והקרבה ביניהם. הנביא מוחמד עליו השלום אמר : " תקלעו ותרכבו, הקליעה יותר טובה מרכיבה וכל משחקי המאמין בטלים חוץ מקליעת חץ גידול סוס וליטוף אשתו" (מסופר על ידי בן מאגה).

האיסלאם קורא לנקיון האישי ולריח הטוב וההופעה הנאה כי זה מגביר את החיבה והקרבה, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "אללה יפה ואוהב יופי" (מסופר על ידי מוסלם), הגברת עאאישה אמרה: הייתי מבשמת את הנביא בבשמים הטובים ביותר בראש ובזקן" (מסופר על ידי אלבוח'ארי).

לפי בן עבאס: " אני מתיפה לאשתי כמו שהיא מתיפה לי והייתי אוהב לממש את זכויותי עליה כדי לממש את זכויותה עלי כי אללה אמר "ולהן מה שיש עליהן לפי הצדק" (סורת הפרה : 228).

Previous article Next article

Related Articles with כללי ההצטחקנות והפינוק ביו בני הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1920
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1791
 • העיסוק בבנות הזוג

  Site Team

  למרות עיסוקיו הרבים ואחריותו הכבדה לגבי האומה האסלמית לא הזניח הנביא את בנות זוגו, עומר בן אלח'טאב אמר: "אחרי

  23/01/2014 1472
הידיעה אללהIt's a beautiful day