כללי ההתנהגות בחתונה

Site Team

החתן חייב לדבר לאל לבה של הכלה ולשוחח עמה בדרך נעימה כדי להפשיר את הקרח ביניהם, כפי שעשה הנביא מוחמד. לפי שהר בן חושב, אסמא בת יזיד נכחה בחתונת עאישה עם הנביא על השלום, וביקשתי ממנו לשבת לידה. הוא ישב והביא כלי מלא חלב ונתן לה לשתות אבל היא התבישה, נזפתי בה ואמרתי קחי מיד הנביא, עאישה לקחה ושתתה קצת, הנביא אמר לה "תני לחברותיך" אסמא אמרה: תקח אתה ותשתה ממנו ותתן לי לאחר מכן, הוא לקח את כלי החלב, שתה ונתן לי, אמרה: ישבתי ושמתיו על פרכי סובבתי אותו כדי לשתות מאותו מקום שממנו שתה ואמר לנשים שהיו אצלי "קחו" אבל הן אמרו לא רוצות אז אמר הנביא "אל תהיינה רעבות ושקרניות" תספיקו לומר לא רוצות והחלטתי שלא לחזור על זה עוד פעם."

(מסופר על ידי אחמד)

לפי הסונה חיב החתן לאחוז בראש הכלה ויתפלל לאללה, הנביא מוחמד עליו השלום  אמר " כל אחד חייב לאחוז בראש השפחה או האשה או אפילו הבהמה ולהתפלל למען הברכה ויאמר : אללה אני מבקש ברכתה ואת הברכה שנבראה עליה ונזהר מרעתה והרעה שנבראה עליה, וגם יהיה זה גמל שיאחוז בגבשון" (אלמוסתדרק).

Previous article Next article

Related Articles with כללי ההתנהגות בחתונה

הידיעה אללהIt's a beautiful day