לאנשים יש זכויות


Site Team

אין לפרש את ההאשמה כשלילת זכות או מקום לכפייה לעינויים להרתעה ולאכזריות כדי להשיג הודאה באשמה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה מייסר את מי שמענים את האנשים בעולם של ימינו".

Previous article

Related Articles with לאנשים יש זכויות

הידיעה אללהIt's a beautiful day