"לא ידעתם עליו לפני כן, לא אתה ולא בני עמך"

Site Team
Article translated to : العربية English Español

"לא ידעתם עליו לפני כן, לא אתה ולא בני עמך"

אין ספק בכך שישנה תכונה מיוחדת בקוראן הקדוש שאינה נמצאת בשום ספר אחר, חשוב להבחין בכך שכאשר הקוראן הקדוש מדווח על מידע מסוים הוא אומר לקרוא: " לא ידעתם עליו לפני כן, לא אתה ולא בני עמך". אין כל ספר שאומר את זה, כל הספרים כאשר מדברים על נושא היסטורי, אנו מבחינים שכל הספרים זוכרים את מקור המידע הזה.

למשל, כאשר התנ"ך מדבר על אחד העיניינים ההיסטוריים העתיקים, הוא אומר המלך חי כאן, וזה נלחם בקרב הזה, וזה היה לו בנים .....וכו, אם אתה רוצה מידע נוסף אתה צריך לקרוא את הספר כך וכך. בנגוד לזה הקוראן הקדוש מדווח לך על המידע ומספר לך שהמידע הזה חדש, דבר מוזר הוא כי מידע כזה לא היה בכל עת בכפוף לאתגר על ידי מי שאינם מוסלמים במשך תקופה של ארבע מאות שנים,  דבר מדהים הוא שאנשי מכה הכופרים שהיו מתנגדים בחריפות לאיסלאם לא התנגדו למידע זה או אמרו שהמידע זה לא חדש בשבילנו ואנו יודעים מאיפה הביא מוחמד (עליו בירכת אללה ושלום) את המידע הזה, או להגיד שלמדנו את זה בבית הספר!!!!  הם לא יכלו לקרוא תגר בכלל מכוון שהמידע הזה באמת היה חדש בשבילם.

Related Articles with "לא ידעתם עליו לפני כן, לא אתה ולא בני עמך"

 • מהו האסלאם?

  Site Team

  אסלאם הוא להיכנע לאללה על ידי להיות כפי מה שהוא ביקש להיות, מעבדות, ולא לשתף אתו מישהו אחר, ולציית להוראות שלו,

  01/02/2014 1550
 • סוואק

  Site Team

   סוואק האדם המוסלמי משתמש בסוואק כמה פעמים ביום למען קיום הסונה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום. הנביא מוחמד

  29/09/2013 1063
 • התפילות שאינן חובה אלא שהם נוהג רצוי

  Site Team

  שתי רכיעות לפני תפילת השחר, הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : "שני רכיעות לפני

  02/10/2013 1520
הידיעה אללהIt's a beautiful day