להאמין באללה דרך הפּרִימִיטִיבִיּוֹת, או


Site Team

Article translated to : العربية

להאמין באללה דרך הפּרִימִיטִיבִיּוֹת, או דרך ההוכחה המכרעת 

אללה ישתבח שמו אומר, בקוראן הקדוש : " המאמינים הם רק אלה המאמינים באללה ובשליחו, אשר לא עוד יפקפקו, והקמים להיאבק בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם למען אללה. אלה הם אנשי האמת " ( סורת החדרים : 15 ) .

האדם אשר חש בעצמו ספק באמונה באללה זה אינו מאמין שלם, למרות שאין בדבר האמונה פשרה, אתה מאמין או לא מאמין ! אם אתה מאמין וכל בני האדם כפרו עליך להישאר על האמונה שלך .... אולם אם אתה מרגיש ספק או פקפוק באמונה שלך, אז אתה לא מאמין , אללה ישתבח שמו אמר בפסוק האחרון : " המאמינים הם רק אלה המאמינים באללה ובשליחו, אשר לא עוד יפקפקו " ( סורת החדרים : 15 ) . פסוק מעיד כי המפקפק באמונה באללה הוא חסר לאמונה . המאמר הזה מטפל בנושא האמונה באללה דרך הפרימטיביות, כי לפי טבע הבריאה של האדם הוא מאמין באללה כאלוה אחד ויחיד .

טבע הבריאה הוא הדרך הראשנה להכיר את אללה, ולהאמין בו. טבע הבריאה הוא כמו ראי נקי המשקף את החפצים הניצבים לפניו, העשן יכול לשנות היכולת של הראי לשקף את הדברים באופן תקין אז עלינו להשתמש בדבר אחר ... הנה יש להשתמש בהוכחות המכריעות .

האדם, כל אדם, קטן או גדול, משכיל או בור, עשיר או עני, חזק או חלש, עירני או כפרי, גאון או טיפש. על פי טבע הבריאה שלו הוא מאמין שיש לו אלוה אחד ויחיד וכי אין אלוה מבלעדיו.

איך זה ?

אם אחד האנשים האתיאיסטיים ובעל אתיאיזם עמוק נוסע בספינה, , ולפתע עלו הגלים של הים והרוחות נושאות את הספינהוהופכים אותה, אז פונה האיש הזה לאללה ומתפלל לו שיציל אותו .

והנה מטוס שעליו נסעו עשרות המומחים האתיאסטיים, וכשעובר המטוס בכמה מכשולים באוויר הם מתפללים לאללה כדי יצילם, זה הוא הטבע של הבן אדם שעליו נברא, אולם הוא בזמן השלום בכוח והעושר שוכח את זה ומתעלה על אללה אולם בזמן המשברים הוא חוזר לאללה.   

אחד האנשים אמר לי כי הוא נולד וגדל בסביבה המכישה את קיומו של אללה בצורה ניכרת... האיש הזה אומר כי הוא עבד אצל איש אתיאסטי אחר שאמר לו כי אין אלוה והורה לו לעשות כל הדברים האסורים ... האיש נענה לו ונהפך לבעל הון גדול ונשא לו אישה וחייו היו כל כך טובים עד שבא יום שבו הופע ההון שלו, ונשאר הוא ללא כסף ללא עבודה ללא חבר שיעזר לו ... אישתו לקתה במחלה ולא מצא דסף לרוםא או לתרופה. הוא סיפר לי הרגיש כי כל סוגי האסונות נפלו על ראשו ולא הרגיש ביום אחד שהוא במסגד ומתפלל לאללה כדי יעזור לו .

אדם אחר, שאינו מאמין לשום אלוה, ועשה כל המעשים המגונים, ויש לו בת קטנטנה, היא לקתה במחלה קשה ... הוא הוציא כל הכסף שלו כדי למצוא לה רפואה אולם בסופו של דבר, אמר לו הרופא המטפל בה כי הבת עלולה למות בקרוב וכי עליו ללא להשתדל למצוא פתרון למחלה זו כי אין לה !

הוא מוסיף כי היה לוקח את הבת עמו בצאתו לעבודה מחשש שתמות בהיותו רחוק ... באחד הימים היא לקתה בחום גבוה עד 40 , לא ידע מה לעשות והבת נשארה במצב זה כמה ימים, הרופא אמר כי מחלה נדירה זו מעלה את החום וכי לא ירד אלא עם מותה של הבת ... האב קם לפתע , ביקש מאישתו שתכין לו מים חמים כדי להתרחץ לתפילה . הוא לעולם לא התפלל, לעולם שקד להיות טהור רק הפעם. האיש שאל אישתו מה היא קוראת בתפילה, היא הגיבה לו, אחר כך התחיל להתפלל, ירד בבכי , ולחצי שעה היה קורא לאללה שיבריא את בתו . אוי לך בן אדם איפה האתיאסטיזם, איפה הפירה.אישתו של האיש הזה אמרה כי אחרי קומו מן התפילה ירד החום והחלה הבת לנוע .

אני מדגיש לכםאת האמירה הזו: אין אדם מכחיש את קיומו של אללה אלא שיש בעומקי לבו שורשי אמונה. אללה ישתבח שמו אומר בקוראן: "אז תרבה מצוקתם, ולא ימצאו דבר להשיב זולת זאת, חי אללה ריבוננו, לא היינו כופרים * ראה כיצד ישקרו באשר לעצמם, וכיצד זנחו אותם אלה אשר בדו מלבד " (סורת אל-אנעאם : 23 - 24) .

על כן כשהכחישו את קיומו של אללה היו משקרים, מתנשאים . לכן עליהם לחזור בכל המהירות לדרכו של אללה לפני כל אסון, לפני כל מחלה כי על האדם ללכת אללה בזמן השלמות לא בזמן הגרעון , עליו ללכת לאללה בזמן העושר לא בזמן העוני, עליו ללכת לאללה בזמן הבריאות לא בזמן המחלות .

על כן, קורא יקר, יש להכיר כי מטבע בריאתו של האדם הוא מאמין בקיומו של אללה, וכשיאמין האדם תנוח נפשו, וכשיכחיש את קיומו של אללה יהיה מופרע, ויהיה עלול להתפוצץ לכל סיבה קלה, הפסיכולוגים מבהירים כי זה בגלל שהוא הולך בניגוד לטבע בריאתו .

מנוע זה לא ישמש אך ורק דלק, בנזין, אם להכניס אותו למים או סוג אחר של דלק פקיעה צלילים הפרעת ועצר, והרגיש כי המצב אינו נורמלי, אינסטינקטיבית אדם מאמין, לא מבין את זה לדבר, כי אין שום הוכחה, אבל יש מדריך מיליון מדריך קיומו של אלוהים, אבל לפני שאנחנו לסקור את ראיות מדעיות וראיות של רצון נפש כדי למשוך תשומת לב, כי אדם מטבעו מאמין.

הנה מנוע המכונית לא עובד אלא בבנזין, אם תחליף את הבנזין במים או נוזל כלשהו לא יעבד ויהיה לו קולות מפריעות. כל האדם מאמין מטבע בריאתו .... אני לא מדבר כך כי אין לי הוכחות מכרעות על קיומו של אללה ... לא כי אם הנה יש מליוני הוכחות המעידים על קיום אללה אבל קודם שאבהיר את ההוכחות המדעיות והשכליות רציתי להבהיר כי האדם מאמין מטבע בריאתו .

החוקרים אומרים כי הילד נולד עם יכולת למצוץ את החלב משד אמו, איך הבין התינוק אחרי שעה אחת מלידתו כי זו היא הדרך להגיע למזון?

איך נטה לחזה של האם ?

איך ידע שהמיצוץ הוא הדרך לקבל את החלב שלא האם?

זה כולו קורה מטבע הבריאה של התנוק. הוא נולד עם ידיעה על כך .

אולם בעלי החיים אינם מחוייבים מטעם אללה, כי הם נבראו ללא שכל, הברווזון מתחיל אחרי בואו לעולם לשחות במים, ואת הציפור יעוף גם באוויר שעות ספורות אחרי בואו לעולם, וכל בעל חיים הוא נולד עם מאות כשרונות שהוענקו לו מטבע בריאתו, ללא לימוד, וללא השפעה חיצונית . המדענים קוראים לזה אינסטינקט, לפי האינסטינקט הזה, עבורנו נולדים התינוקות עם ידיעה מלאה שמקור המזון שלהם הוא דרך מיצוץ החלב משד האם .

הוכחה נוספת : היא רגשות האםהות כלפי בניה, למרות שזה דבר היא לא למדה אותו, אלא שהיא מרגישה אותו מטבע בריאתה.

והנה אני מזכיר לך קורא יקר את הסיפור של הנביא משה עליו השלום והאם האופה את הלחם בטבון ובנה הקטן יושב ליד הטבון, בכל פעם היא מכניה כיכר חדש לטבון היא מחייכת לתינוק ומנשקת אותו ... הנביא משה עליו השלום נדהם ממראה זה, ואללה רצה ללמדו את ההבדל בין הרחמים לקשיחות . הנה הסצינה השתנתה, האם אופה הלחם, הילד ירד בבכי היא רגזה והשליכה את התינוק לתוך הטבון ... איזו אם משכילה או בורה, מאמינה או כופרת, עשירה או ענייה אוהבת את ילדיה מטבע בריאתה, זה הוא הטבע שעליו ברא אללה את הבריות .    

אללה ישתבח שמו אמר לנביא דווד עליו ברכה ושלום : " הוי דווד, הזכיר לעבדי את גמילוּת חסד שהענקתי להם, כי הנשמות נבראו על אהבת המטיב להן ושנאת הפוגע בהן " .

התינוק לוקח את הפטומת של של אמא שלו בפּרִימִיטִיבִיּוֹת, האם מרגישה רחמים על בנה גם בפּרִימִיטִיבִיּוֹת, והאדם אוהב את זה אשר מטיב לו גם בפּרִימִיטִיבִיּוֹת. אם אח שלךמקפח אותך, ועל הצד השני יש לך חבר המטיב לך, מטבע הדברים אתה תאהב את החבר  יותר מאהבת האח ... זו היא טבע הבריאה .

 

אחד הסוחרים סיפר לי כי הפסיד את כל כספיו, לאחר כשלון באחת העסקות, הוא דבר לכל קרובי משפחתו ומוכריו כדי יעזרו לו, אולם לכל אחד מהם היה נימוק.

הוא נפגש עם אחד הסוחרים שאינו מאמין באותה דת, הוא אומר כי הסוחר הזה נתן לו סחורות בסכום של חמישים אלף לירות ואמר לו : קח את הסחורה ולמכור אותה וכש תחזור למצב הטבעי שלך החזירם לי .

הוא אומר : אני נשבע באללה כי אהבתי אותו יותר מכל אדם אחר ... זה הוא טבי הבריאה , האדם אוהב המטיב לו

הנה אני מקדם לך קורא יקר, כמה פסוקים מן הקוראן הקדוש המטפלים בנושא זה : "  אמרו להם השליחים, היש ספק באללה יוצר השמים והארץ? הוא קורא לכם למען יסלח לכם על חטאיכם וידחה את דינכם לזמן קצוב. אמרו, אתם ינכם אלא בשר ודם כמותנו ואתם מבקשים להרחיקנו מעל אשר עבדו אבותינו. הביאולנו אסמכתא ברורה " ( סורת אברהם : 10 ).

מפסוק זה אנחנו לומדים כי משימתם של השליחים היתה לשכנע את האנשים כי אללה הוא יוצר כל הבריות וכי הוא האלוה האחד והיחיד שעליהם לעבוד אותו ... אולם ככל פעם היו הכופרים מווקחים ללא מטרה אלא להתרחק מן האמת הברורה .

אללה הוא אשר ברא את השמים ואת הארץ ועשה מהם אות לך, בן אדם, כדי תאמין שהוא הכל יכול, הוא אומר בקוראן: " שבעת הרקיעים והארץ וכל שוכניהם מספרים בשבחו. אין יצור אשר לא ישבחו ויהללו, ואולם אתם לא תבינו את דברי תשבחתם. שקול דעת הוא וסולח " (סורת אל- איסראא : 44). 

אחר כך הוא מבקש מבני האדם להאמין לו, הוא אומר עוד : " שא פניך אל הדת כחניף. זו יצירת אללה אשר יצר את האדם בה. אין לשנות את בריאת אללה . זוהי הדת הנכונה, ואולם מרבית האנשים אינם יודעים "
( סורת הרומים : 30).

יש עוד דוגמה, הפעם בצמחים: יש סוג של צמח הצריך להשקאה פעם אחת ליום, ויש סוג אחר הצריך להשקאה פעם אחת לשבוע , ויש סוג הצרים להשקאה של שלוש פעמים לשבוע .. ואם את מרבה על שלוש זה יגרום לצמח למוות . יש עוד מצחים החיים אך ורק תחת אור השמש, ויש צמחים השונים לגמרי שחיים בצל ... ואם יראו את אור השמש ימותו . ואם אתה מדבר עם אחד מדעני הצמחים יגיד לך שלכל סוג של צמח יש תנאים קבועים למחייה, זה צריך לכמות מרובה של מים, וזה צריך לפחות. זה צריך לגדל בסוג של אדמה, והאחר צריך לגדל בסוג שונה לגמרי . על כן, אללה ברא את הצמחים עם שתי תכונות: האחת ברורה וחשופה לכל עין והיא כוללת ממדים מסוימים כמו האורך, הצבע והצורה. והשנייה טמונה שאתה מגלה במרות הימים, וזה הוא טבע הבריאה הכולל תכונות רבות כמו: סוגי הצמח הזה, צורכיו, מועדי השגשוג,  זה הוא הטבע שעליו ברא אללה את הצמחים .

לכל צמח עשה אללה את התנאים של מחייתו, יש סוגים שאם לא תשקה אותו ימות, ולהפף יש סוג  אם תשקה אותו יחיה וישגשג . למשל, יש ללא להשקות את החציל עד שיהפך לנובל, ואז יש לתת לו מים כדי יגדל. מצד שני, האורז צריך להיות שקוע במים, וזו חוויה של כל חקלאי יודע טבעי הצמחים . התפוח צומח באזורים ההרריים, וההדרים צומחים באיזורים החופיים . וזה הוא הטבע שעליה ברא אללה את הצמחים:
" שא פניך אל הדת כחניף. זו יצירת אללה אשר יצר את האדם בה. אין לשנות את בריאת אללה . זוהי הדת הנכונה, ואולם מרבית האנשים אינם יודעים " ( סורת הרומים : 30).

טבע בריאה זה עלול להימחק אם האדם הולך בדרך הבלתי תקינה, וממהר אחרי התענוגות אז יהפך האדם הזה למפלצת אנושית .

יש המספרים כי אחת &#

Next article

Related Articles with להאמין באללה דרך הפּרִימִיטִיבִיּוֹת, או

 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1739
 • ההוכחות הספרותיות

  Site Team

  ההוכחות הללו הן מה שהגיע אלינו מהספרים הקדושים אשר הוריד אללה אל שליחיו, אשר כולם הגיעו לאותה המסקנה שאללה קיים

  24/11/2019 341
הידיעה אללהIt's a beautiful day