ליטופים ופינוקים מחוץ לבית

Site Team

מותרים כפי שהבהרנו בתנאי שיהיו רחוקים ממראה עיניהם ומשמע אוזניהם של אחרים, מפי אבו סלמה בן עבד א.רחמן אמר: " עאישה סיפרה לי כי בצעירותה היתה עם הנביא בנסיעה, הוא אמר לחבריו תזוזו קדימה ואמר לעאאישה הבה נתחרה בריצה, הסכמתי וקדמתי לו, אחרי שנים רבות ולאחר שהשמנתי חזרנו על אותו נסיון והוא קדם לי ואמר כך אנו שווים"(אלסונן אלקוברה).


יש לציין גם כי אסור לחשוף סודות משפחתיים ולהפוך אותם לנושא של דיבורים.... הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " דבר חמור מאוד ביום הדין הוא שהגבר יחשוף את סודות אשתו" (מסופר על ידי מוסלם), וכדי לשמור על המשך קיומה של המשפחה ושל החברה האסלאמית, הסונה המוסלמית ציינה את זכויותיו ואת חובותיו של כל אחד משני בני הזוג.

 

Previous article Next article

Related Articles with ליטופים ופינוקים מחוץ לבית

 • מקום ההצטחקות והפינוקים

  Site Team

  במיטה מותר לשני בני הזוג להיטת עירומים וליהנות מהסתכלות כל אחד על השני. מפי בהז אבן חכים לפי אבא וסבא שלו

  16/12/2013 1253
 • זכות האישה לעבודה

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את כל בני האדם ממין זכר ונקבה והשכין ביניהם אהבה וחמלה על מנת שישתפו פעולה בבניית היקום,

  24/05/2014 1813
 • טענתו של כי ישוע נשלח לכל האנושות

  Site Team

    טענתו של כי ישוע נשלח לכל האנושות פול טען כי המשיח בן מרים עליו השלום נשלח לכל האומות, ולאחר מכן טען

  03/02/2010 3066
הידיעה אללהIt's a beautiful day