למה הגירושין הוא זכותו של הבעל?

Site Team

הגירושין הוא זכות טבעית והגיונית של הגבר משום שהוא אשר נושא באחריות לפרנס את אשתו ובני משפחתו ושלם את המוהר לאשתו והכין את בית המגורים שלהם, לכן, הוא חייב להעריך את המצב באופן רציונלי על מנת לשאת בהשלכות חמורות וההפסד הכספי והרגשי העצום של החלטה כזו, בנוסף שהגבר מסוגל יותר מהאישה בשליטה על הרגשות שלו בעת היריבים המשפחתיים.


ההלכה האיסלמית מתירה לאישה לבקש את הגירושין אם הבעל התמיד להתעולל בה הן באופן פיזי והן באופן מילולי או מסרב למלא את יצר המין שלה או חלה במחלה חמורה שעלולה לפגוע באישה, אז מגיע לה לנתק את הקשר המשפחתי על ידי "הח'ולע" אבל היא חייבת  להחזיר לבעל את כספי המוהר שקיבלה. זה הוא דבר צודק מאוד כי הבעל הוא אשר שלם את המוהר ונשא על שכמו את נטל הנישואין.

Previous article Next article

Related Articles with למה הגירושין הוא זכותו של הבעל?

הידיעה אללהIt's a beautiful day