מבוא

Site Team

 

האיסלאם הוא הדת שהורדה מעם אללה על כל נביאיו של אללה ישתבח שמו ויתעלה מאז אדם עליו השלום  ועד יום תחיית המתים, אללה ישתבח  שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "הדת הראויה בעיני אללה היא האיסלאם. אלה אשר ניתן להם הספר לא נחלקו לגביה כי אם לאחר שהוענקה להם הדעת, עקב רשעה שנפלה בינותם. כל הכופר באותות אללה, הנה אללה מהיר חשבון "(סורת בית עמרם:19).

 

דת האסלאם קוראת לאנשים ליחד את אללה יתעלה ולעבוד את אללה לבדו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו  הנשגב: "הוא נתן לכם את חוקי הדת אשר ציטטה לנוח, ואת אשר גילינו לך, ואת אשר ציווינו לאברהם, ולמשה ולישוע, קיימו את הדת ואל תתפלגו בה. המשתפים מתקשים לשאת את אשר תפציר בהם לקבל. אללה יבחר לקרב אליו את אשר יחפוץ, וינחה אליו את בעל התשובה" (סורת המועצה:13).

 

הנביאים לפני שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום היו נשלחים לעמים ולאומות שלהם באופן מיחוד ובזמינים מסוימיים. במקרה של התפשטות פוליתאיזם, ועוול לאחר התרחקות האנשים  מדרכו של אללה יתעלה, אז, אללה שלח להם נביא אחר כדי להזכיר להם את ההלכה של אללה יתעלה ולקרוא להם להאמין בדת של אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "הקמנו בכל אומה שליח למען יאמר, עבדו את אללה ורחקו מן השיקוצים. כמה מהם הנחה אללה, ועל אחרים נגזר בצדק לתעות. קומו והתהלכו בארץ וראו מה היה סופם של המכחישים" (סורת הדבורה: 36).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה שלח את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כדי להיות אחרון הנביאים, וכך השליחות שלו היא האחרונה של השליחיות הקודמות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא שלחנוך כי אם אל כלל האנשים, למען תהיה מבשר ומזהיר, ואולם מרבית  האנשים אינם יודעים " (סורת שבא:28).

שליחותו של המביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היתה בעלת מאפיינים מסוימים אשר מאפינים אותה משאר השליחויות האחרות כדי להיות מסוגלת  לכל בני האדם על פני האדמה, הן הלבנים והן השחורים, השליחות הזאת ירדה מעם אללה כדי להיות שליחות אונבירסלית ורחמים לכל האנושות,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " לא שלחנוך כי אם להביא רחמים על שוכני  העולמים" (סורת הנביאים:107).

 

השליחות הזאת היתה צריכה להיות מושלמת ומקיפה על ידי  ההוראות  אשר מסדירות את חייהם של בני האדם, הקהילה והקשרים עם קהילות אחרות במטרה להבטיח האת הישרדותה של השליחות הזאת וכדי להיות מתאימה לכל  תקופות הזמן והמקומות ועד יום הדין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "נאסרו עליכם נבלה ודם ובשר חזיר, וכל אשר הוקרב לכבוד אחרים זולת אללה, והבהמה אשר מתה בחנק, או במכות, או בנפילה אל התהום, או בנגיחה, ואשר טרפוה חיות טרף – אך לא אשר שחטתם – וכל אשר הועלה קורבן על במת אלילים, ולהפיל גורל בחיצים. מעשה הפקרות הוא לכם. היום אמרו הכופרים נואש מדתכם, על כן אל תיראו מפניהם, כי אם אותי היו יראים. היום סיימתי לכונן לכם את דתכם והשלמתי את חסדי עליכם, ושבע רצון אני כי האסלאם היה לכם לדת- ואולם כל הנאלץ לעת רעב, אך לא עד כדי אשם, הנה אללה סולח ורחום  " (סורת השולחן :3).

 

הפשטות, הסובלנות ואורך הרוח הן תכונות מודגשות ביותר של השריעה האסלאמית. סובלנות ואורך רוח זה שמוצג על ידי הפשטות של הכללים שלה וקלות הטקסים הדתיים כדי לאפשר לכל האנשים לקיים את העבודות האלה בכל זמן ומקום, אללה ישתבח שמו ויתעל דיווח לנו על כך  בספרו הנשגב כאשר אמר: " אללה לא יטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה, ושכרה שמור לה כפי פעולה, ועונשה שמור לה כפי מעלליה". (סורת הפרה: 286)

 

הסובלנות ואורך הרוח באסלאם נחשבים לעמוד התווך בשריעה האסלאמית והם הגורם החשוב ביותר של הדת, כלומר אמונה, ועד העניינים הקטנים ביותר ללא כל התאמצות או התעקשות ללא הצדקה אשר אוסרת את המותרות או להתיר האיסורים מכיוון  שהשריעה האיסלמית הורדה על אנשים שיש להם פגמים , תחושות ורגשות.

 

השריעה האיסלמית מכבדת את הרגשות והתחושות האלה באופן מתאים עם הרגשות והתחושות ומאפשרות לאנשים לקיים את העבודות והטקסים הדתיים בהתאם ליכולתו ולמצבו של הפרט, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " וקומו  להיאבק לשם אללה כראוי לו. הוא בחר בכם ולא הטיל עליכם כל מעמסה בדת: לכו בדרך דתו של אברהם אביכם. כבר לפנים כינה אתכם מתמסרים, וגם עתה, למען יעיד עליכם השליח, ואתם תעידו על האנשים. לכן קיימו את התפילה ותנו זכאת, ובקשו מעוז באללה. הוא מגינכם – מה טוב המגן ומה טוב המושיע " (סורת העלייב לרגל: 78).

 

הכללים של השריעה האסלאמית מלאים באורך רוח וסובלנות ומתאפיינים בפשטות והימנעות מלהקשות  על החסידים. לכן, הפכה לפופולרית בקרב כל האנשים של החברה המוסלמית, למרות מגוון הרמות שלהם וההבדלים במחשבה אלא שנהנים לקיים  את העבודות של השריעה זו,  מתרגול שריעה זה. השריעה האסלאמית  התחשבה בחולים , קטנים, גברים ונשים. היא התחשבה גם בשליטים ובני העם, המיקום והזמן.

 

האנושות לא ידעה דת אחרת שמכילה עקרונות רחבים כאלה אשר מתאימות לטבעו החלש של אדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אללה חפץ להקיל עליכם, והאדם נברא חסר אונים" (סורת הנשים: 28). 

 

 

הסובלנות והסלחנות של דת האיסלאם לגבי ביטול מצוקה לא היו מוגבלים רק לחסידים שלה. הופעתו של האיסלאם לאחר שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היוותה טובה גדולה לחסידי  הדתות האחרות שקדמו לאיסלאם, כיוון שהקל עליהם את נטל המצוקה והקושי בדתות שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אשר ילכו עם השליח, הנביא איש אומות העולם, אשר אותו ימצאו רשום אצלם בתורה ובאוונגליון. הוא יצווה עליהם לנהוג בדרך ארץ ויאסור עליהם את המגונה, ויתיר את המאכלות הטובים ויאסור עליהם את התועבות, ויסיר מעליהם את הנטל ואת הכבלים המכבדים עליהם. אשר יאמינו בו ויסייעו בידו וישיטו לו עזרה וילכו אחר האור אשר יורד עמו ממרומים,  אלה יעשו חיל "(סורת ממרום החומה :157).

 

 

אחת צורות הסובלנות של האיסלאם היא האיג'תיהאד (פסיקת הלכה על ידי חכם הלכה על יסוד "שׁרשי ההלכה", במקרים שאין לגביהם הלכה מפרשת) שאושרה על ידי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כאשר שלח את מועז לאנשי תימן.

 

 

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אישר את העיקרון של האיג'תיהאד עד שהאיסלאם יהיה מתאים לכל עת  ומקום . האיסלאם השריש את  עקרונות כלליים ,מקיפים ושלמים שאינם משתנים עם הזמן או המקום. יסודות אלו כוללים את המחויבות ואת הטקסים הדתיים , כגון אימונה ( אימאן ) , תפילה ומספר הרכעות שלה וזמניה הקבועים, הזכאת והשפעתה החברתית והסכומים שלה, הצום והעלייה לרגל וכו'.

 

האיסלאם קבע את היסודות של האיג'תיהאד לגבי הסוגיות של הזמן הנוכחי על ידי העיון בקוראן הקדוש והסונה של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום ולאחר מכן לעיין בפסיקות של חכמי הדת המוסלמים  בעינינים דומים.

 

 

האיסלאם אסר על המוסלמי להשתמש באג'תיהאד לפי מצב רוחם או לפסק על הסויגות והעינינים על פי דעה אישית או על ידי רעיונות משלו . במקום זאת, האיסלאם חותר להשיג תוצאות מועילות לאדם  מבלי לסתור את הטקסטים הדתיים וחוקי ההלכה שנקבעו בקוראן הקדוש והסונה של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום.

 

 

דת האיסלאם מתאימה לכל זמן ומקום, דבר שמתברר בגלוי בטקסטי קוראן הקדוש והחדית'ים של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אשר מדגישים את הסלחנות של האיסלאם.

Previous article Next article

Related Articles with מבוא

  • הקדמה

    Site Team

    בשם אללה הרחמן והרחום   תודות הן לאל, והתפילה והשלום על מוחמד שליחו של אללה, ועל צאצאיו וחבריו.   קורא

    01/02/2014 151
הידיעה אללהIt's a beautiful day