מהעשן אל הפנסים


Site Team

Article translated to : العربية

מהעשן אל הפנסים

מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר הפסוק של העשן, נבחין בפסוק הקורני שבו אמר אללה יתעלה: "אז, ביומיים, גזר כי יהיו שבעה רקיעים, וגילה בכל רקיע את הצו המוטל עליו, ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו, כך תיכן האדיר והיודיע. " (סורת המוצגים אחד אחד: 12 ) כפי שאנו רואים שהפסוק הקוראני מדבר על עיטור השמים בכוכבים וזה מה שהמדענים מדגישים היום בדיוק..!

המדענים מדגישים שהשלב שלאחר העשן הוא השלב של היווצרות הפנסים או הכוכבים המבריקים מאוד, וזה מה שהקוראן הקדוש דיווח לנו כאשר דבר על העשן "והם עשן " בפסוק שלאחר מכן דיבר על הכוכבים המבריקים: " ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים " והשאלה עכשיו היא: האם הסידור הזה בא במקרה או שהוא תכנונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה שאמר בספרו הנשגב: " כך תיכן האדיר והיודיע."

הפנסים קוסמיים

כל מדעני החלל אומרים שהיקום היה מלא בגז חם שהתקרר לאחר מכן, המדענים אומרים גם שהכוכבים נוצרו בראשונה, הקוראן הקדוש קובע שהשמיים או היקום היה עשן ואחרי כך עיטר אללה יתעלה את השמיים בכוכבים וכינה אותם פנסים, והשאלה עכשיו היא: למה לא אמר אללה יתעלה דווקא בפסוק הזה (ועיטרנו את הרקיע הראשון בכוכבים, או בכוכבי לכת או בגלקסיות .....) למה אמר אללה פנסים בשלב זה מגיל היקום כאשר היה עשן ?

אנו יודעים כי בלשון הערבית מציינים במילה פנסים לאות המאיר את הדרך3. ויודעים גם כן שהאור של הכוכבים האלה נראה בקושי, כיצד כינה הקוראן הקדוש את הכוכבים בפנסים? ומה מאירים הפנסים האלה?

השאלה הזאת הצריכה מסע כאוב בעולם הגילויים הקוסמיים אודות היקום המקדים והיווצרות הכוכבים והעשן הקוסמי ,אלא שהדבר שהפתיע אותי היה שהמדענים צילמו תמונות מדהימות לכוכבים המבריקים או הקוואזרים.

המדענים נכחו לדעת שהכוכבים האלה הם הכוכבים העתיקים ביותר ביקום שמאירים את הנתיב שמחבר בינינו לבינם, אפילו שבאמצעות הכוכבים האלה הצליחו המדעים לחקור את החלל מסביבם על ידי האור העצום שלהם ששווה לאור של אלף שמשות כשמש שלנו!!!!

לכן קראו להם בשם חדש ומוזר "פנסים", השבח לאללה יתעלה שקדם להם בזה ואמר על הכוכבים שמעטרים את השמים: " ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו, כך תיכן האדיר והיודיע. " (סורת המוצגים אחד אחד: 12 ).

המדענים היום קוראים לכוכבים האלה בשם "פנסים" בעוד שהקוראן הקדוש קדם למדענים בשם זה מזה 1400 שנים. אללה ישתבח שמו אמר בספרו הנשגב: " ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים ", האם לא זה אחד הנסים של הקוראן הקדוש ?

האם לא רואים את ההתאמה המלאה בין הגילויים הוודאיים  של המידע לבין המילים של הקוראן הקדוש?

Related Articles with מהעשן אל הפנסים

 • הדרכים בשמים

  Site Team

  הדרכים בשמים זהו מה שהמדענים גילו לאחרונה, וזהו אותו דבר שהקוראן הקדוש דיווח לנו עליו בפסוקים הגדולים של

  13/12/2009 9042
 • פנסי היקום

  Site Team

  פנסי היקום       אללה ישתבח שמו כּינה את הכוכבים בקוראן הקדוש בפנסים הוא אומר:

  17/12/2009 5420
 • המילה המדויקת יותר לתאר את היקום המקדים הי

  Site Team

  המילה המדויקת יותר לתאר את היקום המקדיםהיא "עשן " אחד המדעניים הצהיר באחד המאמרים המדעיים

  03/12/2009 3364
הידיעה אללהIt's a beautiful day