מה גורלו של מי ימות על פני הירח؟

Abduldaem Al-Kaheel
Article translated to : العربية English

 

 

מה גורלו של מי ימות על פני הירח؟

 

יש שאלה חוזרת ונשנה רבות לגבי גורלו של מי ימות בטיסות החלל חוץ לכדור הארץ וכיצד יעורר ביום תחיית המתים, ואנו מגישים במאמר זה את התשובה המדעית לכך.

אחד האחים המכובדים העלה את השאלה הזו: כיצד יעורר מי ימות בחלל החיצוני או על פני הירח או על כוכב אחר במקרה שיסתפק לאדם לעלות אל כוכבים אחרים במערכת השמש ؟

התשובה לכך, שאללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש: " ממנה בראנו אתכם, ואליה נשיבכם, וממנה נשוב ונוציאכם " ( סורת ט.ה : 55), הפסוק הזה מוכיח שאללה ברא את האדם מעפר האדמה ויחזירהו מת אליה, ולאחר מכן יעורר אותו מאדמה ביום תחית המתים לפסוק על מעשיו .

אללה ישתבח שמו אומר גם כן: " אחד מאותותיו הוא שהשמש והארץ קבועים במקומם על-פי דברו. לבסוף, כאשר יקרא לכם את קריאתו לעלות מתוך האדמה, אז תצאו"  ( סורת הרומים : 25 )הפסוק הזה מדגיש את העובדה של הוצאת האנשים מאדמה ביום תחית המתים.

יש גם כן פסוק חשוב אחר בקוראן הקדוש מדגיש כי האדם צריך למות על האדמה וייצא ממנה ביום תחית המיתים, אללה ישתבח שמו אומר בסיפורו של אדם עליו השלום ( אמר,רדו והיו אויבים זה לזה, ובארץ תשבו ותתענגו זמן מה. * ואמר, בה תחיו ובה תמותו ומתוכה תוצאו "
( סורת אל- אעראף : 25-24 ) הפסוק הזה מדגיש שלוש עובדות הן:

1- חיי האדם לא תהיה אלא על האדמה "בה תחיו" .

2-   אדם צריך למות על האדמה "בה תמותו" .

3-   אללה יתעלה יחיה את המתים ויעורר אותם מהאדמה "ומתוכה תוצאו" .

מישהו יכול לומר :כיצד יחזור גופו של מי ימות בחלל אל האדמה ؟ואנחנו אומרים כי החלל החיצוני מכיל מיליארדים של אבנים, האבק והעשן הקוסמי ועוד, כל הדברים אלה נכנסים לאטמוספירה כאשר מתקרבים לארץ אלא שדברים אלה נשרפים ומתפזרים פרט לדברים בודדים שיכלו להיכנס לארץ, וזה אחד מרחמיו של אללה יתעלה על האנשים.

המדענים הוכיחו כי כאשר ימות האדם ויתרפק גופו ישאר חלק קטן הנמצא בחלק התחתון של עמוד השדרה הנקרא בשם "עצם הזנב", חלק זה לא כולה בשום פנים ואופן, אחד המדענים ערך נסוי בחומר (מולקולות אורגניות) שנחשב לבסיס החיים, בו החומר היה נתון בלחץ וטמפרטורה המקסימלי אלא שחומר זה החזיק מעמד ולא השתנה, ולא יכלו לשבור אותו, ואכן החומרים הללו מגיעים לכדור הארץ נשואים על מטאורים.

המדענים גילו כי המטאורים הנופלים על האדמה מכילים חומרים אורגניים חיים, חומרים אלו לא נשרפו במהלך החיכוך עם האטמוספירה למרות החום העצום, ולכן אנו אומרים: כי שרידי האדם שימות בחלל ימשיכו להסתובב סביב כדור הארץ וצריכים בסופו של הדבר להיכנס לאטמוספירה ויחזורו לאדמה ואללה יתעלה ישיב את השרידים אלה לתחייה מחדש ביום תחית המתים, מכיוון שלאחר מותו של האדם והתרפקות גופו ישאר ממנו חלק קטן "עצם הזנב" אשר ממנו נוצר וממנו יעורר ביום תחית המתים כפי שדיווח לנו הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום.

האיש הראשון שעלה על פני הירח בשנת 1969 לובש חליפה להגן עליו מקרני השמש הקטלניות ולספק לו את החמצן, אתם יכולים להבחין איתי באדמה היבשה והמדבר הצחיח על פני הירח, לכן לא ניתן לכל חיים להתחיל או להמשיך על פניו, יצוין גם כן כי הירח מלא בחורים, אבק הירח החונק, הרים וסדקים. האדמה שלו לא סלולה ולא מוכשרה לחיים.    

Previous article Next article

Related Articles with מה גורלו של מי ימות על פני הירח؟

הידיעה אללהIt's a beautiful day