מה הגורל לאחר תחיית המתים


Site Team

אללה יתעלה ישפוט את האנשים לאחר תחיית המתים ויכניס את עושה הטוב לגן עדן בעוד שהרשעים יכנוסו לגיהנום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק, ושום נפש לא תקופח כמלוא נימה. גם אם יהיה משקל מעשיה כגרעין חרדל, נביאם, כי אין כמונו לעשיית החשבון" (סורת הנביאים).


כל אומה תישפט על פי הדת שהושרה מעם אללה על השליח שלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " ביום אשר נקרא לכל איש לבוא עם פנקסו, כל אשר נמסר לו ספרו אל יד ימינו, יקרא את ספרו, ולא יקופח כמלוא נימה,* וכל אשר היה עיוור בעולם הזה יהיה עיוור בעולם הבא, ותגדל תעייתו מן הנתיב" (סורת המסע הלילי:71-70).


המוסלמים אשר האמינו באללה יתעלה וקיימו את התפילה ונמנעו מהאסורים שנאסרו עליהם יכנסו לגן עדן ויהנו מהתענוגים והשמחה הנצחית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " היראים ישכנו במקום מבטחים,* בין גנים ועל פלגי מים,* עוטים משי וקטיפה זה מול זה,* כך יהיה, ונזווגם עם עלמות צחורות עור ויפות עין,* יזמינו מכל פרי, ולבטח ישבו,* טעם מוות לא ידעו שם, זולת המוות הראשון, והוא ישמרם מפני עונש השאול,* זהו חסד ריבונך, וזוהי הזכייה הכבירה" (סורת העשן:57-51).


אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: חבורת האנשים הראשונה יכנסו לגן עדן בדמות הירח במלואו, מי שבאים אחריהם בדמות כוכב לכת הכי מאיר בשמים. לא משתינים ולא מטילים צואה, לא יורקים ולא מוחטים, מסרקים שלהם עשויים מזהב, הזיעה  שלהם היא המושק, המוחתות שלהם היא (אלאלוה) "מין עץ של בושם", בתי הזוג שלהם הן בנות בתולות , ביצירה של איש אחד כדמותו של אדם אביהם, בגובה של שישים אמות.


זייד בן אלארקם סיפר כי איש יהודי בא לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ואמר לו " הוי אבו אלקאסם (הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום) אתה טוען כי אנשי גן עדן אוכלים ושותים? הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום השיב: אני נשבע באללה כי כל אחד מאנשי גן עדן ייתן כוח של מאה גברים ביכולתו לאכול, לשתות, ולקיים יחסי מין, האיש היהודי אמר : אכן מי שאוכל ושותה מצטרך לעשות את צרכיו, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום "הצואה שלהם היא זיעה הדומה למושק משום שבטנם הפכה רזה". (צחיח בן חבאן). 

 


אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "כרוז יכריז כי תהיו בריאים ולעולם לא חולים שוב ותחיו ללא מוות, ומותר לכם ליהנות מכל התענוגות מבלי להרגיש צער או חרטה שוב, זה מה שאמר אללה ישתבח מו ויתעלה" נסלק כל תרעומת מלבם, ונהרות יזרמו מתחת למרגלותיהם, ויגידו, התהילה לאללה אשר הנחנו עד הלום. אלמלא הנחנו אללה, לא היינו מישירים לכת. שליחי ריבוננו הביאו את האמת. אז יקראו להם לאמור, זהו לכם גן עדן אשר ירשתם בזכות מעשיכם." (סורת ממרום החומה:43).


הכופרים אשר מכחישים את השליחים של אללה יתעלה ייכנסו לגיהנום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הכופרים, להם שמורה אש גיהינום, לא ידונו אותם למוות, וגם לא יוקל מעליהם עונש, כך נגמול לכל כופר מושבע" (סורת היוצר:36).


אחד הדברים אשר מרבים את שמחתם של אנשי גן עדן מה שנזכר בחדית' של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום " ביום הדין יובא במוות בצורת איל שחור ולבן, ויכריז מכריז: הוי אנשי גן עדן, הם מרימים את ראשם ומנסים לראות, המכריז אומר: האם אתם מכירים את זה? הם משיבים: כן, זה הוא המוות, ולאחר מכן יכיריז המכריז: הוי אנשי גיהנום, , הם מרימים את ראשם ומנסים לראות, המכריז אומר: האם אתם מכירים את זה? הם משיבים: כן, זה הוא המוות, והם רואים את האייל בעודו נשחט, אחר כך המכריז יכריז : הוי אנשי גן עדן תישארו לנצח בגן עדן, והוי אנשי גיהנום תשארו לנצח בגיהנום, וקרא את הפסוק הקוראני שבו אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה" על כן הזהר אותם מפני יום היגון אשר בו ייחרץ הדין. הם מסיחים את דעתם ואינם מאמינים" (סורת מרים:39).

Previous article Next article

Related Articles with מה הגורל לאחר תחיית המתים

 • הקריאה לתפילה (האזאן)

  Site Team

  הקריאה לתפילה  "האזאן" היא בתור הכרזה על חול הזמן של התפילה, וגם בתור עדות על איסלמם של האנשים באזור שבו

  30/09/2013 2037
 • מה הוא הגורל שלאחר המוות

  Site Team

  לאחר מותם של בני האדם, אללה יתעלה יחיה את האנשים מחדש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " זאת כי אללה הוא

  05/05/2014 1411
 • האמונה ביום האחרון

  Site Team

  האימונה ביום האחרון היא להאמין שחיי העולם הזה יבואו לסוף שנקבע להם על ידי אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו

  12/05/2014 1663
הידיעה אללהIt's a beautiful day