מה הוא הטוב האמיתי ?

Site Team

מה הוא הטוב האמיתי ?

בכל חברה יש מושג כללי למילה "טוב" שנקבע על ידי חברה זו. אפשר לראות באנשים שעוזרים לעניים וקבצנים  בכסף אנשים טובים, ואפשר לומר גם כן כי האנשים שמתייחסים לאחרים באהבה הם אנשים טובים.

אלא שהטוב האמיתי הוא להמשיך לממש את הלכתו והוראותו של אללה יתעלה, האדם הטוב הוא אשר מאמין באללה ללא ספק ולא כופר בו, ומסדר את חייו לפי הוראותיו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו הבהיר לנו את העובדה הזו בקוראן הקדוש כשאמר:  "לא יהיו מעשיכם טובים אם רק תטו את פניכם לעבר המזרח או המערב. המעשים הטובים הם נחלת המאמין באללה וביום תחיית המתים ובמאלכים ובספרים שהוריד אללה ובנביאים, והמעניק מרכושו על-אף היותו אהוב עליו לקרובי המשפחה והיתומים והנזקקים ולנוסעים, ולמשחרר העבדים, והמקיימים את התפילה והנותנים זכאת, והמקיימים הבטחותיהם אשר התחייבו לקיימם, והעומדים בעוז רוח באסון ובצרה ולעת מלחמה – כל אלה, אמת בפניהם והם היראים." ( סורקת הפרה :177 )

מהו מושג האהבה בקוראן הקדוש?  

בחברות שאינן חיות על פי הוראות הקוראן הקדוש, אפשר למצוא שיש ערכים שונים שאנשים מסכימים פה אחד עליהם, כמו ההשתתפות באותה תרבות או הכבוד ההדדי ועוד, אלא שהמטרה האמיתית של האדם המאמין מבוססת על הציות להוראותיו של אללה יתעלה, ומפני שהם אוהבים את אללה יתעלה לכן אללה שתל בלבם את אהבת כל מה שיצר ביקום הזה, המאמין לא יכול לבחור לעצמו חברים שסוטים מהדרך של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו דיווח לנו על זה בקוראן הקדוש כשאמר "לא תמצא את המאמינים באללה וביום האחרון מתרועעים עם המתנגדים לאללה ולשליחו, ולו גם יהיו אלה אבותיהם או בניהם או אחיהם או קרוביהם .הללו,(אללה) רשם בלבם את האמונה וסייעו להם ברוחו. הוא יכניסם אל גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם, ובהם לנצח ישכנו. אללה יפיק רצון מהם והם יפיקו רצון ממנו. הם מחנה אללה .הלא מחנה אללה הם אנשי החיל " (סורת המתצחת : 22 ) .

Previous article Next article

Related Articles with מה הוא הטוב האמיתי ?

 • תפילת התחנונים

  Site Team

  תפילה זו הותרה למוסלם כדי לבקש עזרה מאלוהיו יתעלה וישתבח. ושאללה ידריך אותו אל הטוב בעניין שבו מהסס, ולא יודע איפה

  05/04/2014 1608
 • החיוביות

  Site Team

  ההלכה האסלאמית היא חיובית מטבעה, ולא סגורה על עצמה, ולא רחוקה מהסביבה שלה בחברות האנושיות. ההלכה האסלאמית לא

  05/02/2014 1445
 • תוצאות האמונה בגורל

  Site Team

  האדם המאמין בפסוק 51 מפרק 9: אמור, דבר לא יפגע בנו זולת הדבר אשר כתב לנו אללה. הוא מגננו, ועל אללה יסמכו

  08/01/2020 189
הידיעה אללהIt's a beautiful day