מה זה איסלאם?

Site Team

דת האיסלאם היא הדת אשר הורדה מעם אללה יתעלה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום וביטלה את כל הדתות שקדמו לה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " הוא אשר שלח את שליחו להביא את דרך הישר ואת דת האמת כדי שישליטה על כל הדתות, אף אם יתעבו זאת המשתפים" (סורת שורות שורות:9).


דת האיסלאם היא הדת היחידה המקובלת על ידי אללה יתעלה לאחר שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " היש דומה למחזיק בראיה מעם ריבונו? מאחוריו עומד עד מאתו, ולפניו ספרו של משה אשר היה מופת ומקור רחמים. אלה מאמינים בו, וכל הכופר בו מבין אנשי המחנות, לו נועדה האש. על כן אל תפקפק בו כי הוא האמת מעם ריבונך, ואולם מרבית האנשים לא יאמינו" (סורת הוד:17).


משמעות המילה איסלאם היא הציות והכניעה המלאה לאללה יתעלה והתרחקות מהכפירה בו, ישנם יותר ממליארד בני אדם מאמינים בדת זו, האם אתה חושב שכל האנשים אלה סטו מהדרך הישרה ואתה לבדך אשר מאמין בדת הנכונה?!!.


האיסלאם הוא הדת היחידה המקובלת על ידי אללה יתעלה לאחר שליחותו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" כל המבקש לו דת אחרת מלבד האיסלאם, לא יקבלוה ממנו, ובעולם הבא ילך לאבדון" (סורת בית עמרם:85).

 


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" אני נשבע באללה, איש ששמע בי יהודי או נוצרי ומת בעודו לא מאמין בשליחות שלי יהיה מאנשי גיהנום" (צחיח מוסלם).

Previous article Next article

Related Articles with מה זה איסלאם?

 • האיסלאם

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  מוצא המילה "איסלאם" לכל הדתות יש שמות משלהן, מהן דתות שנקראות על שמו של איש מסויים, או על שמה של אומה מיוחדת,

  27/02/2013 1279
 • תועלות האיסלאם

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אלה היו נזקי הכפירה ותוצאותיה. לכן, בוא, קורא יקר להכיר מה מועיל לנו האיסלאם, אם בחרנו בו ? בנושאים הקודמים כבר

  27/02/2013 1814
הידיעה אללהIt's a beautiful day