מה צריך לעשות לאחד ביטוי משפט הייחוד (שהאדה)?

Site Team

לאחר ביטוי משפט הייחוד אדם חייב להתרחץ במים טהורים ויתפלל שתי רכיעות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לת'ומאמה אלחנפי אשר נפל בשבי באחד הקרבות נגד הכופרים ורצה להתאסלם: לך והתרחץ ותתפלה לאללה שתי רכעות.

Previous article Next article

Related Articles with מה צריך לעשות לאחד ביטוי משפט הייחוד (שהאדה)?

הידיעה אללהIt's a beautiful day