מחזור השמש


Site Team

*מחזור השמש
הפילוסופים והמדענים באירופה האמינו ,לאורך תקופה ארוכה,שכדור הארץ יציב במרכז היקום ,וששאר הגופים ,כולל השמש ,מסתובבים
מסביב לו.

 

בעולם המערבי ,שלטה האמונה של יציבות כדור הארץ במרכז היקום,מאז בטלימוס במאה השנייה לפני הספ ירה.ב 1512 ייסד את התיאוריה (Nicholas Copernicus) לספירה,ניקולאס קובּרניקוס של מרכזיות השמש,שמדגישה את יציבותה של השמש ושהכוכבים הם אלה שמסתובבים מסביב לה.

ב 1609 , המדען הגרמני יוהאנס קפּלר ( Yohannus Keppler)שפרסם את  מערכת האסטרונומיה החדשה  (Astronomia Nova ) שדרכה הגיע למסקנה ש הכוכבים לא רק מסתובבים ב צירים סגלגלים מסביב לשמש,אלא גם מסתו בבים מסביב לצירים שלהם במהירות לא סדירה.ולפי עובדה זו , המדענים האירופים הצליחו לתת הסבר מתאים למכניזם של מערכת השמש.

אחרי התגליות האלה , שלטה האמונה שהשמש יציבה ולא מסתובבת מסביב לציר שלה כמו אצל כדור הארץ .ואני זוכר שלמדתי את הטענה הכוזבת הזו בלימודי הגיאוגרפיה בימי הלימודים .אבל,לפני 1400 שנים נזכר בקוראן :
 

"הוא אשר ברא את הלילה ואת היום ואת השמש ואת הירח.כל אחד שׂוֹחה בגלגל הרקיע" הנביאים - الأنبياء 33

המילה שהשתמש בה הקוראן בפסוק זה היא : ( שׂוחים يسبحون)הנגזרת מהמילה ( שׂחייה سباحة)


אפשר להוכיח על הסתובבותה של השמש מסביב לציר שלה , על ידי השקפת צורת השמש על גבי שולחן .אובחן שבשמש יש כתמים שמשלימים את סיבובם פעם כל 25 ימים,כלומר,השמש לוקחת כ 25
ימים כדי להסתובב מסביב לציר שלה.


ובאמת,השמש נעה בחלל במהירו ת קרובה ל 150 מילים בשנייה , ולוקחת כ 200 מליון שנים להשלים סיבוב שלם מסביב למרכז נתיב החלב שלנו.

"השמש לא תוכל להדביק את הירח,והלילה לא יקדים את היום.כולם שׂוֹחים בגלגל הרקיע" י.ס – يس 40

פסוק זה מזכיר עובדה חשובה ,שהתגלתה על ידי מדע האסטרונומיה המודרני.


תוכן הדברים הוא שישנם צירים נפרדים לשמש והירח ,ושכּל גוף מהם נוסע בחלל לפי המהירות שלו.

"והשמש:היא נעה במסילתה עד התחנה אשר יוּעדה לה.כך תיכֵּן האדיר והיודע" י.ס - يس 38

המקום היציב,שהשמש נוסעת בכיוונו כגדכ ונושאת איתה את מערכת השמש(כוכבי לכת),אותר בדייקנות באמצעות מדע האסטרונומיה המודרני,וקראו לו בשם:"הצמרת השמשית".מערכת השמש נעה בחלל
שמקומה ( Alpha Lyrae) בכיוונה של נקודה שנמצאת במערכת הרקל אותר בדייקנות מלאה.

הירח מסתובב מסביב לציר שלו תוך אותו זמן שמסתובב מסביב לכדור הארץ,זה לוקח 29.5 ימים בערך, כדי להשלים סיבוב שלם.

Previous article Next article

Related Articles with מחזור השמש

הידיעה אללהIt's a beautiful day