מידע שכבות כדור הארץ


Site Team

Article translated to : العربية English Español

אחד החברים של ד"ר מילר באוניברסיטת טורונטו "מרשל ג'ונסון" מתמחה במידע הגיאולוגיה באונבירסיטה, ד"ר מרשל התחיל להתענין בקוראן הקדוש ובאותות שנזכרו בו לאחר ששמע ד"ר מילר בעודו מדבר על מה שנזכר בקוראן הקדוש אודות העובר, ד"ר מרשל ביקש מאחד המוסלמים לאסוף לו את הפסוקים שמטפלים בתחום ההתמחות שלו,למשל, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה הוא אשר ברא שבעה רקיעים, וגם בארץ כמותם. דברו עושה דרכו מטה בינותם, למען תדעו כי אללה כל יכול וכי אללה חולש בידיעתו על הכל" (סורת הגיטון: 12), האנשים נדהמו שוב מהפסוקים הקוראניים שמדברים בתחום הזה, ישנם הרבה דברים אשר אללה ישתבח שמו ויתעלה דווח לנו עליהם בקוראן הקדוש אלא שזה לוקח הרבה זמן כדי להבהיר כל ענין בנפרד, מה שזכרנו מספיק לגבי הענין שלנו במטרה להוכיח כי ישנם אותות מדעיים ברורים ומדויקים, באותו זמן הקוראן הקדוש מנחה את קוראיו כדי לשאול את אנשי הידע למען שיתאמתו מאמיתות של הקוראן הקדוש כפי שקרה בשני העניינים של שכבות כדור הארץ והעובר.  

Related Articles with מידע שכבות כדור הארץ

 • הכוכבים הפולחים (הנופלים)

  Site Team

  הכוכבים הפולחים (הנופלים)   כעת אנ נהרהר באחת העובדות הקוסמיות, השבח אללה שברא את האטמוספירה כדי לשמור

  15/12/2009 4920
 • שבע שכבות האטמוספירה

  Site Team

  שבע שכבות האטמוספירה האם שבע השכבות של  האטמוספירה של הארץ הן אותם שבעת הרקיעים שנזכרו בקוראן הקדוש ?

  14/12/2009 7666
 • התפתחות העובדות המדעיות

  Site Team

  התפתחות העובדות המדעיות במאה השביעית, כאשר הורד הקוראן הקדוש, חשבו האנשים כי כדור הארץ הוא מרכז היקום, וחשבו

  03/12/2009 2581
הידיעה אללהIt's a beautiful day