מי ייכנסו לגן עדן ?

Site Team

מי ייכנסו לגן עדן ؟

אללה ישתבח שמו מבהיר לנו בקוראן הקדוש את התשובה לשאלה זו  הוא אומר : " לא תמצא את המאמינים באללה וביום האחרון מתרועעים עם המתנגדים לאללה ולשליחו, ולו גם יהיו אלה אבותיהם או בניהם או אחיהם או קרוביהם. הללו, (אללה) רשם בלבם את האמונה וסייע להם ברוחו .הוא יכניסם אל גנים אשר נהרות זרומים למרגלותיהם, ובהם לנצח ישכנו. אללה יפיק רצון מהם והם יפיקו רצון ממנו. הם מחנה אללה. הלא מחנה אללה הם אנשי החיל ! " ( סורת המנצחת : 22 ) .

בנוסף לכך נזכרו בקוראן הקדוש כמה תכונות של המאמינים שאללה הבטיח להכניס אותם לגן עדן , הוא אמר : "בשר למאמינים ולעושי הטוב כי מוזמנים להם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם " (סורת הפרה : 25 ) .

הוא אמר עוד : "אמור, הבה ואודיעכם מה טוב לכם יותר מכל זה: ליראים שמורים אצל ריבונם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם-לנצח ישכנו בהם – ונשים טהורות, ויפיקו רצון מלפני אללה. אללה מבחין בברואים" ( סורת בית עמרם : 15 ) .

ואמר : "המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, והמבליגים על זעמם והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים" ( סורת בית עמרם  : 134 ?) .

ואמר : "ואשר בעשותם תועבה או בגורמם עוול לעצמם, ייזכרו באללה ויבקשו את מחילתו על חטאיהם - ומי מלבד אללה יסלח על חטאים - ולא יתמידו במעשיהם, ביודים – כי רעים הם " ( סורת בית עמרם : 135) .

הוא אמר גם : "אלה החוקים אשר ציווה אללה. כל הנשמע לאללה ולשליחו, הוא יכניסו אל גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם, ולנצח יהיו בהם." (סורת הנשים : 13 ) .

ואמר עוד : "אללה כרת ברית עם בני ישראל, והקמנו מתוכם שנים - עשר נשיאים. אמר אללה, עמכם אני, אם תקיימו את התפילה ותתנו זכאת ותאמינו בשליחי ותסייעו בידם ותלוו לאללה בעין יפה, אכפר לכם על עוונותיכם ואכניסכם אל גנים שנהרות זורמים למרגלותיהם. מי בכם אשר יכפור לאחר כל זאת, יתעה מעל הנתיב הראוי." ( סורת השולחן : 12 ) .

ואמר : "יגיד אללה, זה היום אשר בו תעמוד לאנשי האמת, האמת אשר בפיהם, ויינתנו להם גנים אשר נהרות זורמים למרגולותיהם, ולנצח נצחים שם ישכנו. אללה הפיק רצון מהם והם יפיקו רצון ממנו, וזוהי הזכייה הכבירה."  ( סורת השולחן : 119 ) .

ואמר : "לעושי הטוב תוחזר טובה ורב ממנה, ודבר לא יאפיל על פניהם וכלימה לא תכסם. כל אלה באי גן עדן, ולנצח יהיו בו."  ( סורת יונה : 26) .

ואמר : "המאמינים והעושים את הטוב והכנועים בפני ריבונם, אלה באי גן עדן, ולנצח יהיו בו " ( סורת הוד : 23 ) .

ואמר גם : "אך לא כן בעלי התשובה והמאמינים ועושי הטוב אלה ייכנסו לגן עדן ולא יקופחו כמלוא נימה. " ( סורת מרים : 60 ) .

ואמר : "אחר- כך הנחלנו את הספר לעבדינו אשר בחרנו. ואולם יש ביניהם הגורמים עוול לעצמם, ויש ביניהם מתפרשים, ויש ראשונים לעשות מעשים טובים ברשות אללה" ( סורת היוצר : 32 ) .

ואמר : "הנה אשר הובטח לכם, לכל החוזר בתשובה והנשמר לנפשו, הירא את הרחמן בסתר, והבא בלב מלא תשובה" (סורת ק. : 33-32 ).

השומרים נאמנה על פקודונות וחוזים גם ייכנסו לגן עדן , הוא אמר: "והשומרים נאמנה על פקודונות וחוזים" ( סורת המאמינים : 8 )

וגם "והמפקידים על תפילתם" ( סורת המאמינים : 9 ) .

 

Previous article Next article

Related Articles with מי ייכנסו לגן עדן ?

 • מעשים שמביאים יתרונות לאדם אחרי מותו

  Site Team

  הבן הישר אחד החסדים העצומים ביותר הוא ש אללה ישתבח שמו ויתעלה מעניק למאמינים צאצאים צדיקים, אשר עוזרים להם בעבודת

  22/10/2013 1478
 • האיסלאם משווה בין כל האנשים

  Site Team

  האיסלאם הביא איתו כללים חדשים, שמשווים בין כל האנשים מכל סוג, וגזע. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לחסל את

  07/05/2013 1638
 • האימונה באחרית הימים

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אחרית הימים, הדבר החמישי שצווינו להאמין בו. מה שצריך להאמין בו על היום הזה הוא: 1-  אללה ישמיד את העולם הזה,

  06/03/2013 1375
הידיעה אללהIt's a beautiful day