מסר זה חוזר גם בפסוק הבא

Site Team

מסר זה חוזר גם בפסוק הבא:

 

"האם אינם רואים את העופות במרום פורשׂים ואוספים אתכנפיהם,רק הרחמן יחזיקם ,בכל דבר הוא מבחין" הַמַּלְכ וּת- الملك 19

 

המילה הערבית ( أمسك החזיק ) משמעותה:שׂם את ידו על או החזיקב...

והיא מסבירה שאללה מחזיק בעופות מלמעלה באמצעות הכוחשלו.פסוקים אלה ,דווקא,מתכוונים לאופן בו העופות סומכות לגמרי עלהכוח האלוהי.

המדע המודרני גילה את מידת השכלול של חלק מהעופות ,בקשרליכולתן ל תַכְ נֵת את תנועתן .הגֶ נים שלהן מכילים תכנית הגירה ,וזהמסביר את המסעים הארוכים והמסובכים של העופות הקטנות ,חסריכל ניסיון או מדריך . הן מסוגלות גם לחזור לנקודת ההתחלה בזמןמדויק.

 

פרופסור ( האמבורגר Hamburger)נותן דוגמא בספרו ( נותן דוגמא בספרו Power&Fragility) לגבי עוף בשם( Mutton Bird) הנמצא באוקיינוסהשקט ,שיוצא את דרכו במסע של יותר מכמה אלפי מילים בצורתהמספר ( 8 ) ,מסע זה לוקח יותר משישה חודשים,ובסופו של דבר הואחוזר שוב לנקו דת ההתחלה באיחור של פחות משבוע . ההוראותמסובכות עד מאוד .כדי שהעוף יהיה מסוגל לצאת למסע כזה ,תאיהעצב שלו צריכים לכלול את תכנית הנסיעה .אז,השאלה הנשא לתהיא:מי שׂם תכנית זו?

Previous article Next article

Related Articles with מסר זה חוזר גם בפסוק הבא

 • הקוראן מוכיח עובדה זו בפסוק הבא

  Site Team

  הקוראן מוכיח עובדה זו בפסוק הבא הכופרים באותותינו,אותם נִצלה באש,וכל אימת שיִכלה עורם בשׂריפה,נחליפנו בעור

  27/11/2010 4295
 • הצדקה הנמשכת

  Site Team

   הצדקה הנמשכת היא צדקה לטובת אנשים והתגמול שלה חוזר לפועל עוד ועוד, וכל עוד הצדקה נמשכה לעולם הגמול יחזור

  23/10/2013 1699
 • מהעשן אל הפנסים

  Site Team

  מהעשן אל הפנסים מה על השלב שלאחר העשן בקוראן? מה מדווח לנו ספרו של אללה יתעלה ? אם נהרהר בפסוק הקוראני שלאחר

  03/12/2009 2901
הידיעה אללהIt's a beautiful day