מעמד האישה בחברה הג'הילית (שלפני האיסלאם)

Site Team

לפני התגלות האיסלאם בחצי אי הערב, לא היה לנשים שום זכויות או מעמד בחברה, הנשים קופחו כל הזמן על ידי הגברים, בעידן הג'הילי נחשפה האישה לגניבה וסחטנות, לא היה לנשים שום חלק בירושה ( אם אבא שלה או בעלה מת לא היה לה חלק מהירושה של הנפטר) אפילו לפעמים נחשבת האישה לחלק מהירושה. הם מנעו אותה מלחזור לבעלה אחרי גירושין, לא היה לה הזכות לבחור את בעלה, ואחרי הנישואין לא היו לה זכויות אצל הבעל. הם לא היו מברכים הנקבה, ואם נולדה לאחד מהם בת היו הורגים אותה מחשש לעוני. בעידן הג'הילי נאסרו כמה מסוגי האוכל על הנשים.

Previous article Next article

Related Articles with מעמד האישה בחברה הג'הילית (שלפני האיסלאם)

הידיעה אללהIt's a beautiful day