מעמד האישה בחברה הנוצרית הקדמונית

Site Team

אבות הכניסייה הנוצרים בימי בינים הגזימו הרבה כשחשבו שהאישה היא המקור של החטאים, והאסונות אשר קרו לאנושות, לכן נחשב הקשר בין הגבר לאישה קשר, הוא קשר של טמאה, שעל הגבר להתרחק ממנו.


הקדוש תרתולין אומר "האישה היא המסלול של השטן ללבו של הגבר, האישה דוחפת את הגבר לעץ הארור, האישה מפירה את את החוקים של אללה ומעוותת את דמותו של האיש.


הסופר הדני וויס כנדסין מבהיר את מעמדה של האישה בימי הבניים ואומר: הטיפול באישה היה מוגבל מאוד על פי האמונה הקתולית שבה נחשבת האישה לאזרח מדרגה שנייה.


פולוס השליח אומר "ורצוני שתהיו ידעים שראש כל-איש המשיח וראש האשה האיש וראש המשיח הוא האלהים: 4 כל-איש אשר יתפלל או יתנבא וראשו מכסה מנול הוא את-ראשו: 5 וכל-אשה אשר תתפלל או תתנבא וראשה פרוע את-ראשה היא מנולת כי שוה היא למגלחה: 6 כי האשה אם-לא תתכסה גם תתגלח ואם-בזיון הוא לאשה לגז או לגלח את-שערה תתכסה: 7 אמנם האיש איננו חיב לכסות את-ראשו כי הוא צלם אלהים וכבודו והאשה היא כבוד האיש: 8 כי אין-האיש מן-האשה כי אם-האשה מן-האיש: 9 גם-לא-נברא האיש בעבור האשה כי אם-האשה בעבור האיש 10על-כן האשה חיבת להיות אות משמעתה על-ראשה בעבור המלאכים(אגרת פולוס הראשונה אל-הקורנתיים פרק יא:9-3).


ההוראות של הנצרות מחיבת את האישה להיכנע ולציית לאיש באופן מלא, פולוס השליח אומר " הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו: 23 כי האיש הוא-ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של-הגוף: 24 אבל כאשר תכנע העדה למשיח אף כן-הנשים לבעליהן לכל-דבר" (אגרת פולוס השליח אל-האפסיים פרק ה:22-24)

הסופר האנגלי המפורסם ברנרד שו אומר: "ברגע שאישה נישאת, האיש משתלט על כל החפצים האישיים שלה, בהתאם לחוק האנגלי."


ישנם עוול נוסף שכבר הוטל על האישה בחברה המערבית שהאישה חייבת לשמור על הנצחיות והתמידות של הנישואים על פי הדת והחוק, אין זכות לבעל והאישה בחברה זו לגירושין, ההפרדה בין שני בני הזוג תהיה מבחינה פיזית בלבד אשר מובילה לכל מיני ריקבון חברתי ושחיתות כגון פילגשים, חברות ואולי זנות.


יתר על כן, אלמנה שנותרה בחיים לא תוכל להינשא מחדש ולהוביל את חיי נישואים רגילים לאחר מותו של בעלה. אותו דבר חל גם על הגבר האלמן,  הדברים האלה הובילו לירידת מעמדה של האשה והפקרת תפקידה, הדבר הזה גרם לתגובה שלילית בחברה המערבית כאשר קראו המדענים והמשכילים בחברה זו לשוויון בין כל בני החברה הן הגברים והן הנשים ולזכותם בחירות המוחלטת ללא כל גבול דבר שהביא לתוצאות רעות בחברה המערבית כגון התפוררות המשפחות על רקע הלחץ והעוול של הכנסייה כלפי הטבע האנושי של האדם.

 

Previous article Next article

Related Articles with מעמד האישה בחברה הנוצרית הקדמונית

הידיעה אללהIt's a beautiful day