מעמד האישה בחברה הסינית

Site Team

בספרו " סיפור הסיוויליזצייה " התייחס "וול דיורנט" למעמד האישה בחברה הסינית, הוא כתב: האישה בסין היתה שייכת לגבר, עושה את הכל בשבילו, נשללו ממנה כל הזכויות הפיננסיות והחברתיות, גם נשללה ממנה את הזכות ללמוד או לרכוש תרבות. היא ישבה בבית כאילו אסירה, עובדת כל הזמן. כשתגיע לגיל 15 עליה לספר את שערה, ועליה להינשא לאיש בגיל 20, ולא היה לה הזכות לבחור את בעלה, זו היתה המשימה של האב אשר היה מחפש בעל לבת שלו דרך מתווך.

  

לידת האישה היתה מקור לפסימיות ואות מבשר רעות, בספרו "סיפור הסיוויליזצייה" הוסיף "וול דיורנט" : האבות היו מתפללים שיהיו להם ילדים, ולא בנות. האנשים היו מתעללים באישה אשר מולידה בת, כי חשבו שהבן הזכר הוא יותר מועיל למשפחה מהבת. הבנות נחשבו גם כן לנטל כבד על האבות עד שהיה דבר הריגת הבנות לאחר הלידה דבר נפוץ ביותר בחברה.


חכמי סין המליצו גם כן לגברים ללא לסמוך על הנשים, ולא לתייעץ עימם בשום דבר, הם אמרו: " שמע לרעייתך אבל לא תאמין לה".

Previous article Next article

Related Articles with מעמד האישה בחברה הסינית

הידיעה אללהIt's a beautiful day