מערכת המשפט

Site Team

בממשלת האיסלאם מערכת המשפט היא מערכת עצמאית שפונים אליה כדי לישב סכסוכים ויריבויות וכדי לשמור על כל הזכויות, להנהיג צדק וגם להעניש את הפושעים והעוברים על החוק על ידי ישום פסקי אללה הנשאבים מהקוראן והסונה (ההלכה) שהם מקורות החקיקה באיסלאם. כדי להתמנות לתפקיד שופט יש להבטיח תנאים מסויימים:

-שיהיה המועמד חכם שקול ומבוגר

-שיהיה בריא כדי להיות מסוגל לשאת באחריות הכבדה

- שיהיה מודע לפסקי ההלכה ויכול להבחין בין הכשר לאסור, מסוגל להשוות בין עניינים ולהסיק מסקנות ולחוות בעניין דת וחיים.


-שיהיה נקי כפיים בעל מוסר טוב ובעל כריזמה על מנת שהאנשים יקבלו את גזירותיו.

בחברה האסלמית יש לכל אדם  - ללא התחשבות בדתו, באמונתו ובמעמדו הזכות לפנות למערכת המשפט כדי להתלונן נגד קפוח או פגיעה.


שני הצדדים התובע והנתבע שווים בעיני השופט, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שנגזר עליו לשפוט בין מוסלמים חייב להיות שיוויוני וצודק במבטו בסימונו ובישיבתו" (סונן אלבייהקי).


וכשנתמנה עלי אבן אבי טאלב כשופט אמר לו הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום : "אללה ידריך את לבך ויחזק את לשונך, ואם ישבו שני יריבים בפניך אל תשפוט לפני שתשמע את טענותו של כל אחד כדי להשיג גזר דין נכון". (סונן אבו דאווד).

העיקר באיסלאם שכל איש חופשי עד שתוכח אשמתו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר :אילו נשפוט לפי טענת האנשים הם יתבעו אנשים ואת כספיהם, אבל ההוכחה נדרשת מהתובע והשבועה נדרשת מהנתבע"(סונן טלבייהקי).

Previous article Next article

Related Articles with מערכת המשפט

 • הדין של בית המשפט האסלאמי כלפי הכאת הנשים

  Site Team

  בית המשפט האיסלאמי מתעסק ברצינות עם הנושא של הכאת הבעל לאישתו והפגיעה בה, והוא נותן לה את הצדק במקרה שאם הבעל תקף

  01/04/2014 1625
 • החיים של הנמלים והתקשרותן

  Site Team

  החיים של הנמלים והתקשרותן   נא לעיין בפסוק הבא: נאספו אל שלמה כל גדודיו ,שֵדים ובני אֱנוש ועופות

  21/11/2010 1950
 • מחזור השמש

  Site Team

  *מחזור השמש הפילוסופים והמדענים באירופה האמינו ,לאורך תקופה ארוכה,שכדור הארץ יציב במרכז היקום ,וששאר הגופים

  07/11/2010 3727
הידיעה אללהIt's a beautiful day