מפלאי הזאבים

Site Team

מפלאי הזאבים   

דבר מוזר הוא שאם הזאב ראה אדם שרוצה להרוג אותו ונושא בידו חץ וקשת, אז, הזאב הולך ויביא עצם של ראש גמל בפיו, ופונה אל האיש, וככל שהאיש קלע חץ לעברו השתמש הזאב בעצם הזה כמגן מפני החצים עד שיעייף את האיש הזה ואולי נקרה לו משהו שיסייע לו לגרש את הזאב.

Related Articles with מפלאי הזאבים