מפלאי הזאבים

Site Team
Article translated to : العربية

מפלאי הזאבים   

דבר מוזר הוא שאם הזאב ראה אדם שרוצה להרוג אותו ונושא בידו חץ וקשת, אז, הזאב הולך ויביא עצם של ראש גמל בפיו, ופונה אל האיש, וככל שהאיש קלע חץ לעברו השתמש הזאב בעצם הזה כמגן מפני החצים עד שיעייף את האיש הזה ואולי נקרה לו משהו שיסייע לו לגרש את הזאב.

Next article

Related Articles with מפלאי הזאבים