מצוי החלופות

Site Team
Article translated to : العربية English Español

 

מצוי החלופות
 
 
האמינות המלאה בתקיפותיו ויציבותיו של הקוראן הקדוש טמונה באימון האינסופי בהרבה טקסטים של הקוראן הקדוש שנוקט בשיטה שונה שנקראה בשם " מצוי החלופות",העיקר של השיטה הזאת לפי הקוראן הקדוש הוא: " שהספר הזה הורד מעם אללה ריבון העולמים, אם אתה חושב דבר אחר, אז מה הוא? במילים אחרות, הקוראן הקדוש מתגרה בקורא שיביא פירוש אחר, השאלה עכשיו היא מה המקור של הספר הזה? הקוראן הקדוש קובע שהוא ירד מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה אם אחרת מה הוא מקורו של הקוראן הקדוש? העובדה הברורה היא שאין כל תשובה המקובלת על הדעת  ובצורה כזאת מוצו כל החלופות. האנשים הבלתי מוסלמים הגבילו את החלופות האלה בשתי חלופות בלבד או שתי אסכולות מנוגדות, כל אחת משתי האסכולות האלה מאמצת  אחת החלופות האלה.
 
 
 
 
ישנם קבוצה גדולה של אנשים שאינם לא מוסלמים שחקרו فو קוראן הקדוש ואמרו אותה אמירה של כופרי קוריש, הם אמרו כי הנביא מוחמד (עליו בירכת אללה ושלום) היה מאמין שהוא נביא" הם חשבו שהנביא מוחמד (עליו בירכת אללה ושלום) משוגע במידה מה, במקביל אחרים אומרים "ישנם דבר מסוים שאנחנו יכולים להדגיש את נכונותו שהוא כוזב" אלא ששתי האמירות האלה מנוגדות לחלוטין.
למעשה, ישנם הרבה מקורות שמצביעים על שתי התיאוריות האלה, בתחילה אמרו שהוא משוגע ולאחר מכן אמרו שהוא כוזב!!! הם לא מבחינים ששני הטיעונים האלה מנוגדים לחלוטין.

Related Articles with מצוי החלופות

  • האימונה בשליחי אללה

    אבו אל אעלא אלמוודודי

    צווינו שנאמין בשליחי אללה אחרי האימונה בספריו. במאמר הקודם הבהרנו כי שליחיו של אללה נשלחו לכל אומות העולם, הטיפו

    04/03/2013 1484
הידיעה אללהIt's a beautiful day