מצולות האוקיינוס החשוכות

Site Team

** מצולות האוקיינוס החשוכות **

 

פרופ' "דורגא ראו ,Prof. Durga Rao" מומחה בגיאולוגיה ימית, וכיהן כפרופסור באוניברסיטת המלך עבדול עזיז בגידה, התבקש לפרש את

הפסוק הבא:

 

 

"או (מעשׂיהם)כמחשכים במצולות ים אשר מעליו גל על גביגל,ומעליו עננים-שכבות מחשכים זו על גבי זו,אשר אם יושיט אדםאת ידו בעודו בתוכָן,כלל לא יִראנה.אשר לא ייתן לו אללה אור,לאיהיה לו כל אור" הָא וֹר- النور 4

 

פרופסור ראו אמר :"בחצי השני של המאה העשרים ,המדעניםהצליחו,באמצעות הכלים החדשים לוודא, שמצולות האוקיינוסים הןחשוכות"

 

 

האדם לא מסוגל לשקוע במים – בלי עזרה מבחוץ- יותר מ 20 – 30מטרים.וגם הוא לא מסוגל לחיות במצולות האוקיינוסים בעומק שליותר מ 200 מטרים.הפסוק,הנ"ל,לא רמז לכל היַמּים ,כיוון שלא ניתןשבכל היַמּים יש שכבות של חשכה מצ טברות זו מעל זו ,ואילו הוארומז,דווקא,לים העמוק או האוקיינוס העמוק ,וכמו שנאמר ב פסוקהקודם:

 

"כמחשכים במצולות ים" הָא וֹר- النور 4

 

• איך השכבות האלה מצטברות?

**קרן האור מעוצב משבעה צבעים הם : סגול,כחולכהה,כחול,ירוק,צהוב,כתום ואדום.כאשר קרן האור נשבר במים ,הצבעהאדום נספג תוך 10 עד 15 מטרים עליונים,אז, אם חולצתו של הצוללבצבע אדום ,בעומק יותר מ 15 מיטרים,הוא לא יוכל לראות או תהאדומה.בד בבד, הצבע הכתום נספג בעומק של מ 30 עד ל 50 מיטרים,והצהובמ 50 עד ל 100 מיטרים,והירוק מ 100 עד ל 200 מיטרים,ובעמקים יותרמזה,הכחול,הסגול והכחול כהה נספגים.וכתוצאה מכך,האוקיינוס הופך להיות חשוך,כלומר החושך מסתיר אתעצמו בין שכבות האור ,וחשכה מלאה ש וררת בעומק של 1000מטרים.( 1)

 

--------------

(1) Ocean. Elder and Pernetta P.27.

Previous article Next article

Related Articles with מצולות האוקיינוס החשוכות

  • אוקינוגרפיה

    Site Team

    - אוקינוגרפיה- **הגדר המפרידה בין מים מלוחים למתוקים** נא לעיין בפסוק הבא :   "19שילח את שני

    09/11/2010 1802
הידיעה אללהIt's a beautiful day