מקום ההצטחקות והפינוקים

Site Team

במיטה

מותר לשני בני הזוג להיטת עירומים וליהנות מהסתכלות כל אחד על השני. מפי בהז אבן חכים לפי אבא וסבא שלו אמרתי: מערומינו מתי כשרים ומתי פסולים כבוד הנביא, הנביא אמר "תשמור על מערומיך אבל לא בפני אשתך או שפחתך" שאלתי ואם שניהם שכובים זה על זאת? אמר אם אפשר להסתיר, זה טוב". שאלתי ואם הוא לבד? השיב חייב להתבייש מאללה" (אלמוסתדרק).


מגיע לכל אחד משני בני הזוג ליהנות מהזיווג על פי דרכו בתנאי שהזיווג יהיה במקום הנכון (שממנו יולדת האישה), מפי עבאס נאמר: עומר אבן אלח'טאב פנה לנביא ואמר: טעיתי טעות חמורה, הנביא שאל: במה?, עומר אמר זיווגתי את אשתי מאחור, הנביא לא השיב אבל אללה השרה לנביא את הפסוק " נשותיכם מותרות לכם, תוכלו לשכוב עמן בכל עת" ואמר "מקדמי ומאחורי ותתרחק מהקדמי והמחזור" (מסופר על ידי בן חבאן).


אין לפרש את הדבר כהתרחקות מלאה מאשה עם מחזור. מפי עאישה: עם מחזור אכלתי ושתיתי עם הנביא עליו השלום והוא שתה מאותה כוס והיינו מתנקשים" (מסופר על ידי מוסלם).


גם אין לפרש את הדבר כאילו אסור שכל אחד לא יהנו מזולתו. חברי הנביא שאלו אותו על המחזור ואללה הוריד לו " שואלים אותך על המחזור זה הוא נזק, שלא תזווגו נשים עם מחזור" הנביא אמר "תוכלו לעשות כל דבר חוץ מהזיווג. וכשנודע ליהודים על כך, אמרו איש זה לא השאיר דבר משלנו שלא התנגד לו. אוסייד בין חודייר ועבאד בן בשר פנו לנביא מוחמד עליו השלום ואמרו: אסור לנו לזווג, הנביא עשה פרצוף, אבל לא כעס עליהם ונתן להם חלב לשתות". (מסופר על ידי מוסלם).


ומפי גאבר נאמר: "יהודים אמרו כי אם הגבר זיווג את אשתו עם מחזור יוולד לו ילד פוזל, והושרה הפסוק " נשותיכם מותרות לכם, תוכלו לשכוב עמן בכל עת" כי לא משנה עם מחזור". (מסופר על ידי בן חבאן).


לפי הסונה יש להתפלל לאללה בשעת השכיבה , הנביא מוחמד עליו השלום אמר " אילו התפלל האיש ששוכב עם אשתו לאללה ואמר בשם אללה תרחיק ממנו את השטן ותרחיק את השטן מזרענו, הרי השטן לא יכול להזיק לו לעולם" (מסופר על ידי אלבוח'ארי).


הבעל חייב להצטחק, ללטף ולנשק את אשתו כדי להלהיב את היצר שלה ולהמתין עד שתתפנה לו, אנס בן מאלק אמר כי הנביא אמר: "האם ישכוב אדם עם אשתו חייב להשלים את המלאכה ואם לא הספיקה למלא את חשקה חייב הוא להמשיך עד שיתמלא חשקה". (מוסנד אבו יעלי).


עומר בן עבדאלעזיז סיפר כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר: "אל תשכוב עם אישתך אלא לאחר שיתגלה החשק שלה ושאלתי עד מתי? אמר "אתה מנשק לה ואם נתגלה חשקה תוכל להתחיל". (אלמוג'ני – כרך שמיני).


ואם ירצה לשכוב מחדש חייב הבעל להתקלח או אפילו להתרחץ כפי שמתרחצים לתפילה כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר " אילו רצה מי שהוא לשכוב מחדש עם אשתו חייב להתרחץ, כי אז יהיה יותר נקי ויותר מרוענן. (מסופר על ידי מוסלם).


הצטחקות, ליטוף ופינוקים בשעת ההתקליות, כי אסור להסתפק בזה בשעת ההזדווגות והשכיבה, החשוב שהדבר ייעשה החוק ממראה עיניהם ומשמע אוזניהם של האחרים. הגברת עאאישה אמרה: "היתי מתרחצת עם הנביא מכלי מים אחד והיינו משחקים ביחד".(מסופר על ידי מוסלם).

ליטופים ופינוקים בבית


ליטופים ופינוקים בבית, הגברת עאאישה נשאלה על התנהגותו של הנביא מיד עם כניסתו לבית, היא אמרה: " הסוואק כדי לנקות ולבשם את פיו על מנת שיוכל לקבל את פני תושבי הבית. עאאישה סיפרה כי הנביא נשק אחת מנשותיו ויצא לתפילה מבלי להתרחץ. עורווא אמר, הנביא נשק אותך? אז צחקה בחיוב." (מסופר על ידי אחמד).

Previous article Next article

Related Articles with מקום ההצטחקות והפינוקים

 • לאנשים יש זכויות

  Site Team

  אין לפרש את ההאשמה כשלילת זכות או מקום לכפייה לעינויים להרתעה ולאכזריות כדי להשיג הודאה באשמה, הנביא מוחמד עליו

  05/03/2014 1766
 • כללי ההצטחקנות והפינוק ביו בני הזוג

  Site Team

  כפי שנאמר האיסלאם רואה ביצר המין יצר נורמאלי שיש למלאו בדרך ליגאלית ובצל תנאים וכללים לכן הוא מחשיב יצר זה ומעודד

  15/12/2013 1535
 • הנביא והשעשועים עם בנות הזוג

  Site Team

  האסלאם קורא למוסלמים ליהנות ולהשתעשע בצורה כשרה ובמסגרת ההלכתית כדי למנוע שעמום וסלידה. הנביא מוחמד עליו ברכה

  14/01/2014 1200
הידיעה אללהIt's a beautiful day