משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה

Site Team

1- להאמין כי אללה יתעלה ידע את כל המעשים של הבריאה שלו לפני יצירתם.


2- להאמין כי אללה יתעלה כתב את כל זה בלוח הגנוז, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" זהו קוראן רב תפארת,* בלוח גנוז" (סורת כוכבי המזלות:22-21).


3- האמונה ברצונו של אללה יתעלה ויכולתו המוחלטת ובשליטתו על כל הדברים ביקום אשר כפופים לרצונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

Related Articles with משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה