משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה

Site Team

1- להאמין כי אללה יתעלה ידע את כל המעשים של הבריאה שלו לפני יצירתם.


2- להאמין כי אללה יתעלה כתב את כל זה בלוח הגנוז, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" זהו קוראן רב תפארת,* בלוח גנוז" (סורת כוכבי המזלות:22-21).


3- האמונה ברצונו של אללה יתעלה ויכולתו המוחלטת ובשליטתו על כל הדברים ביקום אשר כפופים לרצונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

Previous article Next article

Related Articles with משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day